Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vår roll i samhället

Som ledande distributör driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare och, förhoppningsvis, även mer hållbart.

Här presenterar vi vår syn på vår roll i samhället, och delar även med oss av olika projekt och insatser vi deltar i. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och våra fokusområden.

Våra utmaningar inom området Hållbarhet

5. Jämställdhet

Ahlsell verkar i en bransch som traditionellt varit – och fortfarande är – mansdominerad, vilket är en utmaning. Därför bedriver vi ett aktivt arbete där vi verkar för både ökad jämställdhet och jämlikhet – såväl inom företaget som inom branschen.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Även om anständiga arbetsvillkor är en självklarhet i Norden, måste vi vara vaksamma och ställa krav på detta i våra leverantörsled. Branschens råvaruutvinning och produktion sker ofta i länder med sämre kontroll, men även i Norden finns risker. Ofta, men inte uteslutande, är dessa kopplade till utländska underleverantörer eller kontraktsarbetare utan samma anställningstrygghet.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Ansvarsfull utvinning och återvinning är en av branschens stora utmaningar. Vi behöver öka vårt fokus på cirkulära processer och premiera cirkularitet. Detta förutsätteren succesiv utfasning av farliga ämnen och ämnen som inte går att cirkulera.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att kunna bedriva affärer i framtiden kommer det krävas att detta görs med ett minimalt klimatavtryck. Ahlsell ska halvera CO2-utsläpp från 2016 till 2030 och vara fossilfria 2045.

Våra bidrag inom området Hållbarhet

11. Hållbara städer och samhällen

Detta är vårt huvudmål. Vårt arbete är att möjliggöra och förenkla skapandet av morgondagens samhälle och vi är väl medvetna om att detta måste vara hållbart. Målet är att bidra så mycket som möjligt med bidra så mycket som möjligt med så lite negativ påverkan som möjligt.

6. Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet i Norden är en del av vår affär. Vi möjliggör nya VA-lösningar i hela Norden. Vi levererar till hus- och lägenhetsbyggen, avloppssystem och reningsverk.

7. Hållbar energi för alla

Morgondagens energibehov kräver att vi både effektiviserar användningen av energi och bygger ut det befintliga nätet. Ahlsell levererar kabel, solceller och laddstolpar över hela Norden. Utöver det är vi experter på allt från belysning till hårdvara för nätverk.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En trygg och säker arbetsplats är en rättighet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra medarbetares hälsa och trygghet. Ahlsell har under året fortsatt satsningen för att på ett ännu bättre sätt hjälpa våra kunder att göra sina arbetsplatser säkrare.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Industri och infrastruktur är två av Ahlsells viktigaste kundsegment.
Genom våra logistiklösningar och vårt fokus på lokal närvaro kan dessa
projekt bedrivas i både glesbygd och tätort.

Intressanta kundcase kopplade till vår roll i samhället

Aktuellt

Ahlsell finns där människor bor arbetar och lever sina liv

Som ledande distributör driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript