Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Fysiska besök LC

Besökshantering

Vilka personuppgifter behandlas och hur?

När du besöker oss ber vi dig, i förekommande fall, att i vårt besökssystem skriva in ditt namn, telefonnummer, vilket företag du representerar och vem hos oss du ska träffa. När du har gjort det får den som du ska träffa ett meddelande om att du har kommit. Du kan därefter få ett meddelande om bekräftelse på att den som du ska träffa är på väg för att möta dig. Personen i fråga ansvarar för dig under ditt besök på LC.  

Om du vill framföra eller parkera ett fordon på vårt område registrerar vi ditt registreringsnummer, din fordonstyp, samt kontrollerar din ID-handling (körkort) i samband med inpassering hos vakt.

Registrerade personuppgifter kan komma att behandlas vid incidenter, till exempel för att ta fram en utrymningslista vid brand, utreda ett tillbud där ett fordon är involverat, eller för att kunna göra en polisanmälan vid misstanke om brott.

Hemgångskontroller kan förekomma på vårt område inbegripet i våra lokaler. Du kan då bli ombedd av personal från det bevakningsföretag som vi samarbetar med att uppvisa innehållet i din väska.  

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att administrera ditt besök och eventuell framfart/parkering av fordon samt för att av säkerhetsskäl veta vilka som befinner sig på vårt område inbegripet i våra lokaler i händelse av incidenter, så som brand och annat tillbud.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

I de fall vi lämnar ut uppgifter till myndigheter på begäran från dem är det nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt bestämmelser om förundersökning och tillsyn.

Vid en hemgångskontroll stödjer vi vår personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att säkerställa att egendom som tillhör oss inte förs ut olovligen från vårt område inbegripet våra lokaler (Logistikcentrum).

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

De personuppgifter som behandlas i samband med besök sparas i 30 dagar från dagen för besöket.

Personuppgiftsansvar, biträden och övriga mottagare

Ahlsell Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden som tillhandahåller besökssystemet samt bevakningstjänster.  Biträdena har möjlighet att ta del av personuppgifter å våra vägnar inom ramen för deras respektive uppdrag.

I samband med incidenter och tillbud på vårt område inbegripet i våra lokaler kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till räddningstjänsten.

I samband med en polisanmälan eller pågående förundersökning eller tillsyn kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter.

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) samt kontaktväg, se vår Integritetspolicy.

Kamerabevakning: Logistikcentrum (LC)

Informationen gäller följande adresser:

Terminalgatan 3, 694 91 Hallsberg

 Utrymme bevakat (kamera) framgår med skyltar.

Ändamålsbeskrivning

Vi bevakar vårt område inbegripet våra lokaler (Logistikcentrum) med hjälp av kameror för att förebygga, förhindra och kunna beivra brott. 

Personuppgiftsbehandling

När du befinner dig på vårt område inbegripet våra lokaler (Logistikcentrum) som är bevakat med kamera behandlar vi de bilder av dig som kamerorna fångar. Upptagning av ljud förekommer inte.

Vi tar del av bildmaterial först om det har inträffat en incident. Vi lämnar ut bildmaterial till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att förebygga och förhindra brott vårt område inbegripet våra lokaler (Logistikcentrum) och mot personal eller besökare samt för att kunna överlämna inspelat material till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

Om kamerorna fångar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. ​

För mer information om dina rättigheter enligt GDPR se vår Integritetspolicy.

Lagringstid

Vi sparar inspelat bildmaterial i 30 dagar.

Personuppgiftsansvar, mottagare och biträden

Ahlsell Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi lämnar ut bildmaterial till det bevakningsföretag som vi anlitar som personuppgiftsbiträde.

Vi lämnar ut bildmaterial till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

Informationen på webbsidan har uppdaterats 2023-10-03.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript