Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Reducerad sikt

Mörker, dimma, rök och damm – det finns många situationer då sikten försämras. Genom att synas och se bra minskar antalet olyckor. Olyckor som ofta är allvarliga och i värsta fall leder till dödsfall. För även om du tycker att du syns är det inte säkert att din omgivning håller med dig.

Genom att använda rätt utrustning vid rätt tillfälle blir arbetsdagarna, och nätterna, mycket säkrare. Att synas och se bra är inte bara viktigt, det är livsviktigt.

Aktivt skydd mot reducerad sikt

Tips för att se till att du syns:

Bär rätt kläder
Se till att alla som jobbar där synligheten kan vara nedsatt bär rätt varselplagg, alltså arbetskläder med fluorescerande tyg och reflexer

Rätt belysning
I de fall där det går att kontrollera belysningen ska den vara genomtänkt, ändamålsenlig och fungerande

Märk upp
Tydlig avskiljning mellan gångtrafikanter och fordonstrafik gör det säkrare på arbetsplatsen

Uppmärksamma omgivningen
Använd blinkande varningslampor och skyltar för att undvika olyckor

Vad är riskerna med att arbeta i mörka utrymmen/platser?

Vid alla arbetsmoment ökar risken för olyckor om du har försämrad sikt eller inte syns väl.

 

Påkörning av fordon, kollision mellan fordon är exempel på vanligt förekommande olyckor. Andra exempel är fallolyckor, skärskador, klämskador.

Såhär skyddar du dig vid jobb i reducerad sikt!

Använd rätt belysning utifrån ändamålet (upplyst arbetsområde) och öka synbarheten på individen. Det sker genom att använda rätt personlig skyddsutrustning, pannlampa, ficklampa, reflexer med mera.

 

Viktigt är att tillämpa både rätt belysning och rätt personlig skyddsutrustning för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen.  

Att tänka på

Alla varselkläder ska vara certifierade i enlighet med EN-20471.

Olika varselklasser

Det finns tre olika varselklasser: Klass 1, Klass 2 Klass 3. Klass 3 är den högsta klassen med mest fluorescerande (ex. neongul eller orange färg) tygyta.

 

OBS! Varselklass 2 är högsta klassen gällande byxor. 

Vad säger lagen?

Arbetsgivaren ansvarar för att informera om vilken klass som gäller för din arbetsplats i enlighet med genomförd riskbedömning.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript