Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Fysiska besök HK

Besökshantering

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du besöker oss ber vi dig att i vårt besökssystem skriva in ditt namn, telefonnummer, vilket företag du representerar och vem hos oss du ska träffa. När du har gjort det får den som du ska träffa ett meddelande om att du har kommit. Du får, i förekommande fall, ett meddelande om bekräftelse på att den som du ska träffa är på väg för att möta dig.

Registrerade personuppgifter kan komma att behandlas vid incidenter, till exempel för att ta fram en utrymningslista vid brand, eller för att kunna göra en polisanmälan vid misstanke om brott.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att administrera ditt besök samt för att av säkerhetsskäl veta vilka som befinner sig i våra lokaler i händelse av incidenter, till exempel brand.

I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

I de fall vi lämnar ut uppgifter till myndigheter på begäran från dem är det nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt bestämmelser om förundersökning och tillsyn.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

De personuppgifter som behandlas i samband med besök sparas i 30 dagar från dagen för besöket.

Personuppgiftsansvar, biträden och övriga mottagare

Ahlsell Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

I samband med incidenter i våra lokaler kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till räddningstjänsten.

I samband med en polisanmälan eller pågående förundersökning eller tillsyn kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter.

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) samt kontaktväg, se vår Integritetspolicy.

Kamerabevakning: Porttelefon, Huvudkontor

Informationen gäller följande adresser:

Årstaängsvägen 11, plan 6, 117 43 Stockholm

Utrymme bevakat, porttelefon (kamera), framgår med skylt.

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att förhindra obehörig tillgång till våra lokaler (Huvudkontor).

Personuppgiftsbehandling

I samband med att porttelefonen används tas ett fotografi (en ögonblicksbild) av den person som ringer på. Aktiviteten utgör en funktionalitet i porttelefonen och används endast om det uppstår ett behov av att se vem som ringt på vid en viss tidpunkt. Exempelvis vid leveranser.

De som har tillgång till bildmaterialet är Receptionist samt Kontorschef.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att förebygga och förhindra obehörig tillgång till våra lokaler.

För mer information om dina rättigheter enligt GDPR se vår Integritetspolicy.

Lagringstid

Fotografiet sparas i 30 dagar från det att den togs, därefter raderas det automatiskt.

Personuppgiftsansvar, mottagare och biträden

Ahlsell Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Informationen på webbsidan har uppdaterats 2023-09-27.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript