Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Isocyanater

De syns inte, de luktar inte, men de märks. Isocyanater är en härdare som när den värms upp och inandas leder till bland annat irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, rethosta, ögonirritation och huvudvärk. Den som exponeras kan även få nedsatt lungfunktion eller astma, och direktkontakt med isocyanater kan orsaka hudeksem. Det går inte att avgöra med luktsinnet om man är utsatt, men det går att skydda sig med rätt utrustning och bra förebyggande arbete.

Aktivt skydd mot isocyanater

Att skydda sig mot halk- och snubbelolyckor grundar sig bland annat i:

Agera istället för att reagera
Om det inte går att undvika arbete i miljöer där isocyanater frigörs ska en riskbedömning genomföras. Den ligger till grund för vilken skyddsutrustning som ska användas.

Rätt personlig skyddsutrustning
Tryckluftsmatat andningsskydd ger bäst skydd, men även andra andningsskydd med partikel- och gasfilter kan användas, beroende på arbetssituation. Se till att andningsskydden är personligt utprovade.

Säkra skal
Alla iscocyanater frigörs inte i luften. Vid risk för hudexponering ska kemikalieskyddshandskar, förkläde eller heltäckande engångsoverall användas.

Vad är isocyanater?

En härdare som bland annat finns i lim, lack och olika tätningsmedel baserade på polyuretan (PU).

Vilka är riskerna med isocyanater?

Vid upphettning av material som innehåller isocyanater sker en så kallad termisk nedbrytning, vilket leder till att hälsoskadliga ämnen sprids i luften som rök eller ångor vilka kan innehålla isocyanater. Den som andas in isocyanater kan få nedsatt lungfunktion eller astma. Irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, rethosta, ögonirritation och huvudvärk är symptom som tyder på att man är utsatt. Eksem och hudrodnader kan uppstå vid direktkontakt.

Var och när finns risk för isocyanater?

Hantering av isocyanater och produktion eller härdning av PUR sker inte bara på företag som producerar plastdetaljer utan på många olika typer av arbetsplatser. Svetsning, kapning eller lödning i PUR-baserad lack är några exempel på arbeten där isocyanater kan bildas. Isocyanater kan vara lättflyktiga och förångas vid normal temperatur. Svårflyktiga isocyanater är mer vanligt och sprids exempelvis vid sprutmålning eller om de värms upp och förångas.

Så här skyddar du dig mot isocyanater!

Om det inte går att undvika exponering för isocyanater genom tekniska eller andra lösningar, ska en riskbedömning ge information om när och vilken personlig skyddsutrustning som krävs.

Det går inte att använda luktsinnet för att avgöra om det finns isocyanater i luften, därför ska andningsskydd alltid användas om isocyanater förekommer i luften som ångor, rök eller aerosol. Tryckluftsmatat andningsskydd ger bäst skydd, men även andra andningsskydd med partikel- och gasfilter kan användas, beroende på arbetssituation.

Det behövs även rutiner för hur andningsskydden ska provas ut, rengöras och förvaras. Läs mer på: www.andningsskydd.nu.

Vid risk för hudexponering ska huden skyddas med kemikalieskyddshandskar och övriga skydd om det behövs, som förkläde eller som vid sprutmålning heltäckande engångsoverall.

Vad är arbetsgivarens ansvar?

Riskbedömning ska alltid göras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43.

Inför arbete med isocyanater krävs en grundlig riskbedömning och skriftlig dokumentation av följande:

  • Var och när det finns risk för isocyanatexponering genom inandning eller hudkontakt. Undersök om det finns risk för att isocyanater bildas vid heta arbeten.
  • Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att exponeringen ska bli så låg som möjligt.
  • Arbetsmoment där personlig skyddsutrustning krävs och vad som ska användas.
  • Hur förorenad arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning ska hanteras på ett säkert sätt.
  • Hur arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras och underhållas.

Att tänka på

  • Det är omöjligt att avgöra med luktsinnet om man är utsatt för isocyanater.
  • Om möjligt använd ej produkter som innehåller isocyanater

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript