Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vibrationer

Vibrationsskador uppstår vid arbete med vibrerande maskiner. Cirka en av tio utsätts för hand- och armvibrationer i sitt yrke, och en av tio utsätts för helkroppsvibrationer. Vanligast är att besvären kommer när det är kallt eller fuktigt, och de skador som uppstår kan vara obotliga.

Risken för skador ökar ju högre vibrationsexponeringen är. Denna mäts både utifrån vibrationernas styrka och hur länge man är utsatt för dem.

Aktivt skydd mot vibrationer

Att skydda sig mot vibrationsskador grundar sig bland annat i:

Håll koll på gränsvärdet
Säkerställ att gränsvärdet för den dagliga exponeringen av vibrationer inte överskrids.

Jobba förebyggande
Låt verktyget göra jobbet och använd inte mer kraft än vad som behövs, undvik kraftigt böjda handleder och variera arbetet mellan höger och vänster hand.

Välj rätt utrustning
Använd verktyg och maskiner med låga vibrationsvärden, och se till att användarna har tillgång till rätt vibrationsdämpande handskar.

Vad är vibrationsskador?

Cirka en av tio sysselsatta är utsatta för hand- och armvibrationer, och en av tio män för helkroppsvibrationer. Arbete med vibrerande maskiner kan innebära en risk för ohälsa där skador från hand- och armvibrationer kan vara obotliga.

Vad är riskerna/symtomen med vibrationsskador?

Risken att drabbas av vibrationsskador beror på hur mycket maskinen vibrerar och hur lång tid maskinen används.

Besvär kommer oftast när det är kallt eller fuktigt. Mest känt är risken för ”vita fingrar”, då ett eller flera fingrar vitnar. Även nerver i fingrarna kan påverkas med känselbortfall och domningar som följd.

Vanligt utsatta branscher/roller inom vibrationsskador?

Många yrkesgrupper utsätts för vibrationer och de yrken med flest anmälda arbetsskador på grund av vibrationer år 2015-2017 var:

 • Snickare, murare och anläggningsarbetare
 • Transport- och maskinföraryrken
 • Metallhantverks- och reparatörsyrken
 • Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
 • Fordonsindustri/bilverkstäder
 • Installations- och serviceyrken
 • Lagerpersonal och transportledare

Vad säger lagen?

Arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att riskerna till följd av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå.

Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får information och utbildning rörande dessa risker.

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma riskerna för att arbetstagaren kommer att utsättas för skada eller olycksfall till följd av vibrationer. Riskbedömningen ska utföras regelbundet och uppdateras vid förändringar i verksamheten eller då medicinska kontroller visar att det behövs.

Såhär skyddar du dig mot vibrationsskador

Genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetet kan riskerna med vibrationer tas bort eller minskas så mycket som det är möjligt.

 • Använd inte mer kraft än vad som behövs, låt verktyget göra jobbet.
 • Variera arbetet mellan höger och vänster hand.
 • Undvik kraftigt böjda handleder.
 • Arbetsrotera mellan olika arbetsmoment.
 • Håll händerna varma och torra.
 • Ta pauser.
 • Undvik nikotin.
 • Gå på medicinska kontroller.
 • Använd rätt vibrationsdämpande handskar

Källa: Arbets-och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro.

Att tänka på

 • Vibrationsexponeringen bestäms av både vibrationernas styrka och av den tid man utsätts för dem.
 • Insatsvärde: Värde för daglig vibrationsexponering, A(8), som innebär krav på insatser från arbetsgivaren om det överskrids.
 • Gränsvärde: Värde för daglig vibrationsexponering, A(8,) som inte får överskridas.
 • Genom att halvera vibrationernas styrka hos en maskin kan arbetstiden ökas fyra gånger innan man kommer upp i samma exponering.
 • Tillverkaren eller leverantören ska ange i bruksanvisningen hur mycket maskinen vibrerar.
 • Att risker som t.ex. gnistor, olja, väta m.m. kan finnas, använd rätt handskmaterial.
 • Användartiden förlängs ej vid användning av vibrationsdämpande handskar enligt AV:s poängmatris, däremot skyddar du handen och förebygger risken för t.ex. vita fingrar.
 • Verktyg med höga accelerationstoppar och frekvenser är mest skadliga.
 • Individens påverkan: Hur hårt tryck, vilket material, hur hårt man håller i verktyget.
 • Vibrationsstickan

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript