Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vi säkrar leveranser, inköp och arbetsmiljö

Produktionen får aldrig stanna. Därför har vi både produkter och lösningar som bidrar till att minimera oplanerade avbrott.

Ansvarsfulla och effektiva inköp

För att vi ska nå våra hållbarhetsmål och hjälpa våra kunder att nå sina, måste vi börja i våra leverantörsled. Genom att tydliggöra sociala och miljömässiga krav redan i inköpsskedet ser vi till att frågor kopplade till hållbarhet är på agendan. Vår storlek och den samlade efterfrågan från flera av våra kunder, gör att vi kan förhandla bättre priser och villkor med våra leverantörer. Detta kommer våra kunder till godo i form av sänkta kostnader och förbättrad lönsamhet.

Vi kan också erbjuda flexibla inköpsalternativ, som bulkinköp eller just-in-time-leveranser, för att möta specifika behov. Läs mer om Ansvarsfulla inköp.


 

Leveranssäkerhet

Ett oplanerat avbrott är kostsamt och kräver en bred och kompetent leverantör som kan leverera snabbt och säkert. Det är i dessa situationer som Ahlsell kommer till sin fulla rätt. Som kund till oss får du tillgång till hela vår produktbredd och en logistiklösning i världsklass. Med bara en leverans kan vi säkerställa att allting kommer fram till rätt plats och i rätt tid. Genom tjänsten Förrådsdrift erbjuder vi dessutom lagerläggning av kritiska produkter till både oplanerade och planerade stopp. Vi hjälper också till vid akututryckningar vid behov.

Vid planerade underhållsstopp ser vi till att nödvändigt material finns på plats så att arbetet inte avstannar. Genom att vara med redan i planeringsstadiet kan vi hjälpa till med att upprätta ett flöde där både produkter och skräddarsydda lösningar ingår.

Genom att effektivisera våra transporter åstadkommer vi en minskad klimatpåverkan. Det innefattar även fossilfria transportalternativ, optimering av rutter och lastbilar samt onödigt användande av förpackningsmaterial och avfall.


 

Trygg och säker arbetsmiljö

Varje arbetsplats är unik och förknippad med olika risker. Det kan till exempel vara höga höjder eller ljudnivåer, partiklar i luften eller farliga kemikalier.

Vi kan och vill vara delaktiga i våra kunders strävan mot en nollvision gällande arbetsplatsolyckor. Därför har vi utvecklat konceptet Hälsa & Säkerhet som bland annat inkluderar skräddarsydda säkerhetslösningar för industrier och produkter som skyddar medarbetarna. Vi hjälper dig även med rätt fallskyddsutrustning för att undvika Fallolyckor.

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript