Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2017-03-24

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017 i Ahlsell AB

Valberedningen för Ahlsell AB föreslår nyval av Charlotta Sund som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Johan Nilsson, Peter Törnquist, Terje Venold och Sören Vestergaard-Poulsen. Valberedningen föreslår även omval av Kenneth Bengtsson som ordförande och Peter Törnquist som vice ordförande.

Charlotta Sund är född 1963 och har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Charlotta är Senior Vice President i Ericsson AB (publ) och ingår i Ericssons koncernledning. Charlotta är sedan den första juli 2016 chef för kundgruppen Industry and Society, en post hon tillträdde efter att ha varit chef för region Nordeuropa och Centralasien. Charlotta har dessförinnan innehaft flera olika befattningar inom Ericsson, bland annat chef för Customer Unit Industry and Society inom regionen Nordeuropa och Centralasien samt Vice President och chef för Multimedia & Systems Integration inom marknadsenheten Norden och Baltikum.

Valberedningen består av Tomas Ekman utsedd av Keravel S.a.r.l., Vegard Söraunet utsedd av Odin Fonder, Jan Särlvik utsedd av Nordea fonder och Mikael Wiberg utsedd av Alecta. Därtill är Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, adjungerad medlem i valberedningen. Ägarna representerade i valberedningen innehade cirka 66 procent av rösterna i Ahlsell per den 31 december 2016.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Kenneth Bengtsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Terje Venold och Charlotta Sund anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Peter Törnquist, Gustaf Martin-Löf och Søren Vestergaard-Poulsen anses beroende i förhållande till bolagets största aktieägare Keravel S.a.r.l., men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Johan Nilsson anses beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Val av revisor
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av KPMG AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer oförändrade styrelsearvoden. Till styrelsens ordförande utgår arvode med 1.000.000 kronor, till vice ordförande 600.000 kronor och till övriga ledamöter 400.000 kronor per person. Därutöver ska särskilt arvode utgå för arbete i revisionsutskottet med 150.000 kronor till ordföranden och med 100.000 kronor till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska särskilt arvode utgå till ordföranden med 100.000 kronor och med 50.000 kronor till övriga ledamöter. Ersättning till ledamot anställd i Ahlsellkoncernen utgår ej.

Revisors arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2017
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid årsstämman.

Instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår ingen ändring av den 2016 fastställda instruktionen för valberedningen.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Ekman, valberedningens ordförande, telefonnummer 08-407 87 90.

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2016 kl. 08:30 CET.

 

     

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Vi omsätter cirka 25 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland.

Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript