Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vattenförsörjning och dagvattenhantering

Vi vet att vatten är vår viktigaste naturresurs och avgörande för ett välfungerande samhälle och miljö. Trots det tar vi i Sverige ofta vatten som en ren självklarhet. Med samma självklarhet utgår vi från att vårt avloppsvatten renas och att regnvattnet tas omhand. Men sanningen är att vattenförsörjningen konstant utmanas av bland annat klimatförändringar med översvämningar och torka som följd, omfattande underhållsbehov och hårdare miljökrav.

Tillsammans med våra kunder bygger vi ett mer hållbart samhälle

Vattenförsörjning, hantering av dagvatten, infrastrukturprojekt, drift eller underhåll – oavsett vad du står inför, har vi utvecklat vårt VA-sortiment för att det ska rymma allt du kan tänkas behöva. Vi förstår vilka utmaningar du ställs inför, och vi är gärna ditt bollplank när du överväger olika alternativ eller vill ha råd inom ett specifikt område.

Vattnets kretslopp i infrastrukturen

Lastbil som kör på en väg med mycket grönska. På bilen står det Framtiden byggs varje dag, vi levererar.

Ett mer hållbart val

Vår vision är att bygga ett mer hållbart samhälle. En vision som många delar. Tillsammans med våra kunder har vi påbörjat resan. Det finns mycket att göra, bland annat jobbar vi mycket med våra inköp. Det handlar om att våga ställa krav, och att följa upp dem, och det gör vi.

 

Ansvarsfulla inköp

 • Ahlsells uppförandekod är en del av våra leverantörsavtal
 • Ahlsell följer FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner
 • Ahlsell jobbar med en systematisk uppföljning av kravefterlevnad
 • Ahlsells leverantörer av egna märkesvaror värderas utifrån vår modell för riskbedömning
 • Ahlsell granskar högriskleverantörer med egna erfarna kvalitetsingenjörer
 • Ahlsells mål är noll höga risker i leverantörskedjan

Här kan du läsa mer om vårt arbete kring ansvarsfulla inköp

 

Vi brukar säga att vårt logistikcentrum i Hallsberg är hjärtat i vår verksamhet. Vi är duktiga på logistik och vi tar aktivt ansvar för att minska vårt klimatavtryck i vår logistikskedja. Bland annat drivs våra fjärrtransporter med förnybara drivmedel och vi arbetar kontinuerligt för att minska avfall och optimera fyllnadsgraden vid transporterna.

 

Vår logistik

 • Ahlsells egna maskiner och truckar drivs med förnybara drivmedel
 • Ahlsells fjärrtransporter drivs med förnybara drivmedel
 • Ahlsells transporter är optimerade med hög fyllnadsgrad
 • Ahlsells logistikcenter arbetar aktivt med minskat avfall
 • Ahlsells logistik är effektiv och resursbesparande
 • Ahlsells logistikmodell bidrar till minskad CO2 påverkan

Läs mer om vår logistik

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript