Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2018-12-14

Med anledning av det offentliga erbjudandet utser Ahlsell AB en oberoende budkommitté

Till följd av det offentliga erbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) som lämnades av Quimper AB, ett privat aktiebolag som varit eller kommer att vara indirekt investerat av CVC fonder, den 11 december 2018 har styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté (budkommitté).

Den oberoende budkommittén kommer att företräda bolaget i samband med erbjudandet och består av styrelseledamöterna Satu Huber (budkommitténs ordförande), Magdalena Gerger, Susanne Ehnbåge och Terje Venold.

”Jag ser fram emot att leda budkommitténs arbete och kommer inom kort att kunna presentera vilka finansiella rådgivare som vi valt. Vi kommer att bedriva vårt arbete noggrant och verka för alla aktieägares bästa. Vi kommer att återkomma med vårt uttalande i god tid, senast två veckor, före acceptperiodens slut.”, säger Satu Huber.

Satu Huber har varit styrelseledamot i Ahlsell AB sedan 2016 och är verksam som VD för Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo i Finland, med cirka 23 miljarder Euro i förvaltat kapital.

Styrelseledamöterna Sören Vestergaard-Poulsen, Gustaf Martin-Löf och Peter Törnquist anses jäviga i egenskap av anställda i eller rådgivare till CVC Capital Partners och kommer därför inte delta i Ahlsells styrelses handläggning av frågor som rör erbjudandet. Kenneth Bengtsson, Styrelseordförande och Johan Nilsson, styrelseledamot och VD för Ahlsell AB har beslutat att avstå från att delta i styrelsens behandling av frågor relaterade till erbjudandet för undvikande av potentiell intressekonflikt enligt take-over reglerna. Detta till följd av att de har investerat i CVC fonder som indirekt har, eller kommer att, investera i Quimper AB. Kenneth Bengtsson och Johan Nilsson är fortsatt oberoende till CVC enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

För ytterligare information kontakta:
Satu Huber, styrelseledamot, Ahlsell AB och ordförande i den oberoende budkommittén

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 30 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 14 december 2018

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript