Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Asbest

Även om inte asbest används idag finns det kvar i äldre byggnader. Risker uppstår bland annat vid rivning och renovering då asbesten frigörs och kan andas in i lungorna. Inandning av asbest kan leda till allvarliga lungsjukdomar som till exempel asbestlunga, lungcancer och cancer i lungsäcken eller bukhinnan. För att minska riskerna vid dessa jobb krävs det ordentligt skydd och rutiner.

Aktivt skydd mot asbest

Att skydda sig mot asbest grundar sig bland annat i:

Utbildning
Alla som jobbar i en miljö där asbest finns ska genomgå en utbildning för att lära sig hur det hanteras på ett säkert sätt.

Organisering och metoder
Arbetsgivaren ska organisera arbetet och ha valt metoder som effektivt begränsar spridningen av asbest och att koncentrationen i arbetsmiljön inte blir för hög.

Rätt utrustning
Vid exponering av de mikroskopiska fibrerna är det viktigt att ha rätt utrustning. Tryckluftsmatad helmask med säkerhetstryck och flyktfilter ska användas vid arbete inomhus. Heltäckande overall och sluss för in- och utpassering är också några åtgärder som måste vara på plats. Läs mer om utrustning för arbete utomhus under Rivning utomhus nedan.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest var länge populärt tack vare materialets värdefulla tekniska egenskaper, men är idag förbjudet på grund av hälsoriskerna. Så länge det ligger orört, oftast i äldre byggnader och fastigheter, är det inte farligt, men vid rivning och renovering frigörs fibrerna och kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Vilka är riskerna med asbest?

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under lång tid, eftersom fibrerna är extremt lätta och tunna. Att andas in dessa kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel ärrbildning i lungan, sämre lungkapacitet och cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, en mycket allvarlig tumörform som skördar ett hundratal personers liv i Sverige varje år.

Långsamt förlopp

Symptomen efter att ha arbetat oskyddat med asbest uppträder först efter 20 – 40 år. Enligt Socialstyrelsens cancerregister avlider fortfarande cirka 100 personer per år i sjukdomen mesoteliom som resultat av tidigare exponering för asbesthaltigt damm.

Säker asbestsanering

Arbete i miljöer med asbest kräver skyddsutrustning och rutiner utöver det vanliga. Det som brukar vara tillräckligt, till exempel arbetshandskar och halvmask, skyddar inte vid exponering av asbestfibrer.

Jobba säkert med asbest

Beroende på vad för slags arbete som utförs finns det olika krav på andningsskydd.

 • Rivning inomhus:

När du river asbest inomhus ska du i första hand använda en tryckluftsmatad helmask med säkerhetstryck och flyktfilter.

 • Rivning utomhus:

Om du utför dammande arbeten utomhus, till exempel sanering efter husbrand, kan du använda tryckluftsmatad eller fläktassisterad helmask med P3-filter. När du plockar ned eternit utomhus, till exempel eternittak, kan du använda halvmask med P3-filter.

 • Rivning med glove-bag eller motsvarande:

När du river asbest och använder glove-bag eller liknande ska du använda helmask eller fläktassisterad helmask med P3-filter för oförutsedda händelser.

Läs mer om arbetssätt och planering.

Var finns asbest?

Vanligast är att man hittar asbest i hus byggda på 50-, 60- och 70-talet. Men asbest förekommer även i äldre hus som har genomgått en renovering under denna period. Vanliga ställen där du hittar asbest är i:

 • brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
 • värmeisolering i rör och värmepannor
 • bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
 • underskikt till plastmattor
 • fix och fog till kakel
 • färger och plaster

Vilka yrkesroller är mest utsatta?

Det är framförallt i yrken inom byggbranschen som det finns risk för att bli utsatt för asbestdamm. Exempel på yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest:

 • rivningsarbetare
 • rörmontörer
 • elektriker
 • byggnadssnickare
 • golvläggare
 • värmetekniker
 • ventilationsmontörer
 • inredare
 • städpersonal

Vad säger lagen?

För att få arbeta med asbesthaltigt material ska ett företag ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Som arbetsgivare behöver du även göra en anmälan innan arbetet påbörjas.

Arbetsgivaren ansvarar för att de som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material har genomgått en giltig utbildning.

Arbetsgivaren ska även se till att de som ska arbeta med rivning av asbest eller asbesthaltigt material har genomgått medicinska kontroller och har giltiga tjänstbarhetsintyg.

Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript