Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2018-09-04

Ahlsell håller idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm

Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, anordnar idag, den 4 september 2018, en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, analytiker och finansiell media.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Johan Nilsson, VD, Kennet Göransson, Ekonomidirektör, och andra medlemmar ur koncernledningen att presentera Ahlsells strategi för lönsam tillväxt. Dagen omfattar teman som motståndskraft och marknadsexponering per huvudmarknad, lönsamhetsutveckling, organiska tillväxtinitiativ samt en fördjupning inom förvärvsstrategin.

Ahlsell kommer att återbekräfta både de finansiella målen på medellång sikt (se nedan) och de kommentarer vad avser framtidsutsikter samt effektivitetshöjande åtgärder som gavs i samband med resultatpresentationen för det andra kvartalet.

Finansiella mål på medellång sikt:

1. Försäljningstillväxt
Mål: Uppnå en omsättningstillväxt mellan 2-3 procentenheter över marknadstillväxten genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

2. EBITA-marginal
Mål: Kontinuerlig ökning av den justerade EBITA-marginalen.

3. Kassagenerering
Mål: Att över tid ha en genomsnittlig kassagenerering (cash conversion rate*) om cirka 90%. * Operativt kassaflöde/EBITDA. OBS! Från och med 2019 kommer beräkningen av nyckeltalet att utgå från en EBITDA som är justerad med IFRS 16-effekten. Detta för att nyckeltalet ska vara jämförbart över tid.

4. Nettoskuld/justerad EBITDA
Mål: Nettoskuld/justerad EBITDA ska uppgå till 2,0–3,0. Kapitalstrukturen ska säkerställa en solid finansiell ställning och samtidigt möjliggöra strategiska initiativ.

5. Utdelningspolicy
Mål: Ge en utdelning som motsvarar 40-60% av nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.

Vidare kommer Ahlsell att ge en uppdatering om vilken effekt det nya regelverket IFRS 16 bedöms ha på den finansiella rapporteringen när regelverket införs i januari 2019. Rapporteringen för segmenten, d.v.s. Sverige, Norge, Finland, Danmark, Övrigt och Centralt, kommer inte att påverkas utan justeringar till följd av övergången till IFRS 16 kommer enbart göras på koncernnivå.

Beräknad effekt av IFRS 16 på Koncernnivå
Bruttomarginal +0,3 procentenheter
EBITDA-marginal +2,0 procentenheter
EBITA-marginal +0,3 procentenheter
EBIT-marginal +0,3 procentenheter
Resultat per aktie Marginell påverkan
Nettoskuld/justerad EBITDA +0,3x
Balansräkning + BSEK 2,4

Ahlsell kommer dessutom att belysa temat hållbarhet, där Ahlsells målinriktade arbete har gett resultat. I en oberoende extern kvantitativ analys genomförd av Arabesque S-Ray™ är Ahlsell rankad som topp 10% av 6 836 noterade bolag globalt. Analysen omfattar runt 200 nyckeltal inom hållbarhet samt hur väl företaget står sig vad gäller UN Global Compact.

Kapitalmarknadsdagen kommer inte att webbsändas, men presentationsmaterialet kommer att publiceras klockan 12:00 på www.ahlsell.com/investors/reports-and-presentations/.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 29 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande
Stockholm, 4 september 2018

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript