Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Skär och stick

Skarpa kanter, metallflisor och plåtreglar – de vassa farorna är många, vilket gör att skär- och sticksår är en av de vanligaste arbetsplatsskadorna. Det förekommer inom i stort sett alla yrkeskategorier, och främst drabbas händer och fingrar.

En större skärskada kan ge allvarliga men, men även små öppna sår kan leda till infektioner om de inte behandlas på rätt sätt.

Aktivt skydd mot skär- och stickskador

Att skydda sig mot skär- och stickskador grundar sig bland annat i:

Upprätta tydliga och enkla processer
Skapa gemensamma rutiner, håll ordning och reda på arbetsplatsen och bland verktygen.

Eliminera riskerna
Undersök arbetsplatsen, håll medarbetarna informerade och demontera vassa detaljer.

Rätt utrustning och skyddsutrustning
Välj säkerhetskniv och personlig skyddsutrustning; säkerställ att ärm- och handskydd har rätt storlek, passform och hög komfort.

Vad är skär- och stickskador?

Skärskador är en av de mest förekommande arbetsplatsskadorna, främst på händer och fingrar. Vanligtvis är definitionen ett sår, jack eller hål, litet eller stort där smuts och andra bakterier kan komma i kontakt med kroppens blod. Skada på huden eller yttre påverkan genom spetsiga/vassa föremål.

 

Det första man tänker på är att man jobbar med knivar. Men på tex en byggarbetsplats finns det otroligt mycket mer riskområden än knivblad. Så som vassa kanter, plåtreglar eller metallflisor m.m.

Vad är riskerna med skär- och stickskador?

Skärskador kan leda till lång sjukfrånvaro och utan sina händer är det extremt svårt att utför de flesta uppgifter i vardagen. Skär eller stickskador kan ge allvarliga men för livet och påverka både arbetsförmågan och livskvaliteten. Effekten av en skär eller stickskada kan ge livslånga domningar och stickningar och i värsta fall amputation eller funktionsnedsättning.

 

Exempel är öppna sår, där det kan bildas infektioner, varbildningar och i värsta fall blodförgiftning. Givetvis kan stora sår ge ovanstående problem men små, nästan ovidkommande sår kan bli både större och rejält inflammerade. Man kan också få nerver, ligament mm skadade via skärskada.
Ett sår kan även ge blodsmitta.

 

Allvarliga risker är ex. blödning, förblödning, muskel/nervskador, infektion/smitta, bli av med kroppsdel. Stort sår medför blodförlust, vilket ger problem. Vanligast utsatta kroppsdelen är på hand och underarm.

Vanligt utsatta branscher inom skär- och stickskador?

I stort sett alla yrkeskategorier löper stor risk för skär eller stickskador. Exempel är Bygg & Anläggning, Industri, Sjukvård och lokalvård m.fl.

 • Bygg – plåtslagare, armerare, ventilation
 • Fastighet – lokalvårdare (stickskador)
 • Industri – plåtarbeten, montering, papperstillverkning, glasbearbetning
 • Sjukvård
 • Lokalvård
 • El - elektriker
 • Lantbruk
 • VVS
 • VA

Vad säger lagen?

Arbetsgivaren ska, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa. Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

Såhär skyddar du dig mot skär- och stickskador

Eliminera och förebygg. Det handlar om att upprätta tydliga och enkla processer, skapa ordning och reda och även om rådande attityd och säkerhetskultur. Se över om det går att eliminera riskerna från början genom att t. ex. demontera vassa detaljer som är i vägen för själva jobbet.

Använd och välj rätt ärm- och handskydd, en enkel och billig försäkring för att undvika skär och stickskador.

Tillse så att brukare har tillgång till utrustning. Den som ska utföra jobbet måste också vara medveten om riskerna.

Genomför löpande riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ha fokus på säkert beteende, skapa goda rutiner och attityder. Detta bidrar till insikter om de risker som finns. (Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. (AV / AFS)

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Använd rätt personlig skyddsutrustning och verktyg. Idag finns det många högkvalitativa skärskyddande handskar och ärmskydd som gör din vardag säker. Passform och komfort är en viktig del vilket bidrar till ökad användning av det personliga skyddet. Välj kniv av säkerhetsmodell. Det finns ett brett utbud av knivar med automatisk bladåtergång och trubbig spets, samt även modeller med helt dolt knivblad, vilket avsevärt minskar skaderisken för användaren.

Att tänka på

 • Ha koll på piktogram och dess betydelse.
 • Rätt storlek och passform på hand/armskyddet är en skyddsfaktor i sig.
 • ”Tänk efter före” och genomför en riskanalys.
 • ”Gör hälsa och säkerhet till en naturlig del i din vardag med arbetsmiljöarbete i fokus.”
 • Ny märkning av skärskyddsnivån enligt EU-förordningen 2016/425 implementeras from 21 april 2019. Detta innebär att skärskyddshandskar får märkningen A-F i (F är högsta nivån) stället för 0-5 som är det tidigare direktivet 89/686/EEG. Blandad märkning får ske under en period.
 • Vill du ha bästa slitstyrka på din handske? Använd med fördel en skärskyddshandske som kan hålla mer än 3ggr längre en likvärdig traditionell handske.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript