Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Installatörer

I takt med att antalet elbilar växer är det också fler som vill installera laddare hemma. För att göra det enklare för dig som installatör att leverera en bekymmersfri lösning, har vi därför rett ut några av de vanligaste frågorna när det kommer till att ladda bilen hemma.

Ladda elbil hemma - vad ska man tänka på?

De flesta som köper en elbil vill kunna ladda snabbt. Självklart är detta en viktig egenskap när det gäller elbilar. Och möjligheten finns, men det är i nästan samtliga fall nödvändigt att göra vissa justeringar för att det ska fungera. Bilägaren känner inte alltid till begränsningarna som finns både i bilens kapacitet, laddarens kapacitet och husets kapacitet och där har du som installatör en viktig uppgift.

Elbilsladdare – en säkerhetsprodukt

Det är livsviktigt att det blir rätt. Den väggbox som bilen ansluter till är en säkerhetsprodukt som garanterar en trygg och säker laddning. Men även husets elanläggning behöver ses över för att veta om det finns förutsättningar för en trygg och säker installation av en väggbox för elbilsladdning. En normal elanläggning i en villa är i grunden inte anpassad för en så pass långvarig och stor last som en elbils förbrukning tillför till huset.

 

Fastighetsägaren är ansvarig för att elanläggning är korrekt utförd. Det är också viktigt ur ett försäkringsperspektiv eftersom försäkringsbolagen ställer krav på säker billaddning. Läs mer om detta på Länsförsäkringars hemsida.

Utmaningar med att ladda elbil hemma

Den minsta väggboxen är konstruerad för att kunna skicka 16A till bilen. Det innebär ofta att hela eller stora delar av kapacitet för huset går till elbilen, vilket betyder att huvudsäkringen riskerar att lösa ut och att huset blir strömlöst om något annat i huset används samtidigt.

Laddningen kan avbrytas om husets förbrukning är för stor

Det finns funktioner på de flesta boxar att man kan ställa ned dem i maximal effekt, antingen hela tiden, under vissa tider eller att väggboxen lyssnar på huset förbrukning och justerar effekten så att det passar förutsättningar. Men bilen har en begränsning. Den är konstruerad så att det minsta den kan ta emot är 6A. Detta betyder att om huset inte har 6A eller mer tillgängligt mellan husets normala förbrukning och storleken på huvudsäkringen, kan laddningen avbrytas för att bilen inte får tillräckligt med ström eftersom husets förbrukning är för stor. Detta gäller vid dynamisk lastbalansering.

Vad är det för skillnad på laddboxarna?

Själva laddaren som gör om ström från elnätet till likström som ska skickas till batteriet sitter inbyggd i bilen. Det vet du som installatör, men många som köper sin första elbil vet inte det.

Hybrider har en laddare med en maxkapacitet av 3,7kW enfas, vilket motsvarar en laddning på cirka 2mil/h. 

 

Elbilar har från en maxkapacitet från 7,4kW (cirka 4mil/h) till 11kW (cirka 5mil/h) som standard och det finns några få bilar som kan ta 22kW (cirka 11mil/h). Det som skiljer dessa är om de är 1-fas eller 3-fas. Förenklat kan man säga att bilar med kortare räckvidd brukar ha 1-fas laddning och bilar med längre räckvidd oftast har 3-fas laddning. Givetvis är det en fördel om bilen är en trefasmodell, eftersom det kommer att påverka huset mindre.

Förbered för framtiden

Utvecklingen av laddare för hemmabruk går snabbt. För att bilägaren ska vara nöjd med sina val länge är det viktigt att se blicka framåt. Oavsett vilken typ av bil det gäller; hybrid eller elbil, samt om det är en 1-fas eller 3-fas modell borde en 3-fas väggbox för hemmaladdning installeras. Fördelen med detta är att en 3-fasbil behöver mindre ampere per fas för att ladda bilen, vilket ger bra möjligheter att framtidssäkra laddningen.

Tre saker att tänka på för laddning av elbil hemma

1. Väggboxen bör ha en fast kabel

Detta kanske inte bilägaren tänker på nu men de kommer uppskatta tipset senare när de slipper ta fram en kabel ur bilen varje gång de kommer hem.

2. Väggboxen måste kunna mäta ström

Detta så att bilägaren vid försäljning av sitt hus kan dra bort den energi som de har skickat till bilen från husets förbrukning, och få en rättvis energibedömning och ett högre marknadsvärde.

3. Säkra upp ett steg

För att bilägaren garanterat ska nå viss mängd energi till sin elbil rekommenderar vi att säkra upp ett steg, speciellt under första året. Då hinner man testa att ladda under hela året och har större chans att bli nöjd med laddningen.

Dynamisk lastbalansering

När det gäller funktioner så rekommenderar vi alltid dynamisk lastbalansering. Detta så att bilägaren aldrig behöver fundera på om de vågar ansluta bilen till väggboxen. När de kommer hem kan de tryggt koppla bilen till väggboxen. Att väggboxen ska vara uppkopplad till internet är självklart. Detta för att man ska komma åt den via app eller webinterface, men även för mjukvaruuppdateringar eller för att kunna ta ut statistik och skicka till exempelvis arbetsgivaren.

Du som installatör bör råda din kund att välja:

  • 3-fas box. Om bilen har möjlighet att ta ström från 3 faser så är det större chans att huset har den strömmen tillgängligt genom att det behövs mindre ampere för att nå en acceptabel nivå på laddning.
  • Dynamisk lastbalansering. För att väggboxen ska kunna justera effekten till bilen för en bekymmersfri laddning. Lastbalansering ger också mätdata för att kunna se hur mycket den förbrukar.
  • Kabel på boxen. För att slippa hämta en kabel ur bilen för att ansluta till väggboxen.
  • Säkra upp ett steg
  • Att ladda bilen när den inte behövs eller används. Från kl. 20.00 på kvällen till 06.00 på morgonen brukar vara tider då bilen inte används och när huset har som bäst möjlighet att ge ström till bilen. 10h x exempelvis 4kW = 40kW.


Fler tips och råd för dig som jobbar med laddboxar och laddstationer

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript