Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2018-05-16

Ahlsell offentliggör ett MTN-program med en ram om 5 000 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Ahlsell AB har fattat beslut om att upprätta ett obligationsprogram för så kallade medium term notes ("MTN-Programmet") med en låneram om 5 000 MSEK. I detta syfte har Ahlsell upprättat ett grundprospekt, vilket idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

”Det primära syftet med programmet är att refinansiera delar av befintliga lån samt att diversifiera lånestrukturen”, säger Kennet Göransson, Ekonomidirektör.

Grundprospektet som finns tillgängligt på Ahlsells hemsida, www.ahlsell.com samt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se, är giltigt under en period om 12 månader från dagen för godkännandet av grundprospektet.

SEB står som arrangör av MTN-Programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med DNB Bank ASA, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank AB (publ).

Ahlsell har gett mandat till DNB och SEB att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm och Helsingfors den 23 Maj. Med hänsyn till rådande marknadsförhållanden kommer en icke säkerställd kapitalmarknadstransaktion i svenska kronor att följa.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Filip Berggren, Group Treasurer
08 685 70 14, filip.berggren@ahlsell.se

Kennet Göransson, Ekonomidirektör
08 685 7040, kennet.goransson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 28 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 600 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 16 maj 2018

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript