Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Minskad miljöpåverkan

Fokusområdet minska miljöpåverkan handlar om att minska vår verksamhets negativa påverkan på miljö och omgivning. Klimathotet är givetvis i fokus liksom frågor som effektivisering och cirkularitet.

Långsiktigt mål: Netto-noll utsläpp 2045

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Att kunna leverera med samma höga kvalitet och servicekänsla, men med lägre miljöpåverkan är ett långsiktigt åtagande. Ahlsell har arbetat med kontinuerliga miljöförbättringar i flera års tid men har under 2019 och 2020 tagit ytterligare stora steg för att adressera klimatet. Bland annat har vi åtagit oss att nå målen i Parisavtalet och anslutit oss till bygg- och anläggningsbranschens Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

På Ahlsell adresserar vi miljöutmaningarna huvudsakligen genom tre huvudområden:

  • Avfall och återvinning​
  • Minska energianvändningen​
  • Effektivisera logistiken

Aktuella siffror

Uppdaterad: R12 Q4 2020​
Totala utsläpp 2020 (ton CO2-ekvivalenter): 17 347
Totala CO2-ekvivalenter Scope 1 (ton): 228
Totala CO2-ekvivalenter Scope 2 (ton): 1 674
Totala CO2-ekvivalenter Scope 3 (ton): 15 445
Koldioxidavtryck ton CO2-ekvivalenter/MSEK oms: 0,78 
Avfall (ton): 5 800
Farligt avfall (ton)
: 100
Materialåtervinningsgrad, butiker: 58 %​
Materialåtervinningsgrad, logistikcenter: 88 %​
Energiförbrukning 2020 (MWh): 39 134

Läs mer om tjänster och aktuella satsningar

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.