Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Arbete på väg - steg 2

Vem ska gå kursen Arbete på väg 2.2?

Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer som utför vägarbeten. Till exempel: entreprenadföretag, åkerier, i vissa fall elektriker som sysslar med kabelläggning eller reparationer längs vägen, riv- och saneringsföretag, kommuner med flera.

Kursens mål/Program

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska:
– kunna:

  • Trafikförordningen, Trafikverkets styrande dokument och arbetsmetoder
  • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter samt Information till Trafikverkets trafikcentral samt till 3:e man etc.
  • Anpassning av arbetsplatsen så den ger betryggande säkerhet för personal och trafikant och kunna tillämpa V3-principen, samt trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
  • Skyddsanordningar, användning och krav enligt Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Upprätta och underhålla en riskanalys. Vad 30-50-70 regeln innebär.
  • Kommunicera på svenska.

– känna till:

  • Övriga relevanta lagar eller förordningar, handbokvägmärken – anpassat efter de arbetsuppgifter som skall utföras
  • Regelpyramiden, det vill säga vem som fattar de olika besluten, och vilka som använder informationen
  • Roll och befogenheter som utmärkningsansvarig, veta var materiel kan lagras utan att vara trafikfarligt
  • Vanligaste brister på skyddsanordningar vid kontroll, samt samband mellan W-mått och kapacitetsklass

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Anmäl dig till kursen Arbete på väg 2.2

Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript