Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Integritetspolicy

INKLUSIVE ANVÄNDANDET AV COOKIES

Denna integritetspolicy har antagits av Ahlsell AB och gäller för alla bolag i Ahlsellkoncernen ("Ahlsell") avseende behandlingen av personuppgifter för dig som (i) besökare till våra hemsidor eller sociala medier, eller som prenumerant på våra nyhetsbrev eller annan information från oss, (ii) arbetssökande och (iii) representant för våra kunder och leverantörer. Om du använder en tjänst/applikation för röstkommandon i din kommunikation med oss, se särskilt avsnitt 2.5 nedan.

  1. INTRODUKTION

1.1 Din integritet är viktig för oss och vi strävar efter en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Inom EU/EES gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) från maj 2018.

1.2 I enlighet med tillämplig lagstiftning om integritetsskydd ansvarar Ahlsell AB, eller det Ahlsellföretag som på annat sätt specificeras som personuppgiftsansvarig, för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan. Om du har några frågor om denna information, eller om du vill utöva någon av de rättigheter som anges nedan, vänligen kontakta Ahlsell via kontaktinformationen som anges under avsnitt 6 nedan.

  1. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE RÄTTSLIG GRUND

2.1 Allmänt

2.1.1 Termen "personuppgifter" avser sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådana uppgifter är namn, bild, personnummer, kontaktinformation, IP-adress, tävlingsdeltagande, gjorda val, beteende samt färdigheter, erfarenhet och kvalifikationer. Behandling av personuppgifter avser alla åtgärder som vi, eller någon tredje part som vi har anlitat, vidtar med dessa personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

2.1.2 Personuppgifter får endast användas för specifika och uttryckligen angivna ändamål och får inte därefter nyttjas för något syfte som går utöver dessa ändamål. Vi raderar insamlade personuppgifter när syftet med användningen har slutförts, med undantag för nedanstående ändamål.

2.2 Hemsidor, kommunikation och sociala medier

2.2.1 Vi lagrar personuppgifter såsom namn, e-postadress och annan information som du frivilligt tillhandahåller. Vi tar också automatiskt emot och lagrar information från din webbläsare, till exempel IP-adress, cookieinformation och vilka sidor du besöker för att logga filer på vår server. Vi använder den information som samlas in för att svara på dina önskemål angående produkter och tjänster, för att förbättra innehållet på våra hemsidor och de tjänster och nyhetsbrev som vi tillhandahåller samt för att utveckla anonym användarstatistik.

2.2.2 Vi använder också personuppgifter för direkt marknadsföring i enlighet med lag och marknadspraxis. Vi använder informationen vi samlar in gällande hur du som användare använder webbplatserna så att vi kan analysera sökbeteenden och kunna förse dig med personligt innehåll. Personuppgifter kan också användas indirekt i samband med utveckling och administration av Ahlsells IT-system.

2.2.3 Rättslig grund: (i) enligt avtal när du ställer förfrågningar via / utnyttjar hemsidorna och (ii) berättigat användande för andra ändamål, till exempel för att förbättra hemsidans innehåll, statistiska och marknadsföringsmässiga ändamål, samt för säkerhet och bedrägeribekämpning. Se även avsnitt 7 nedan om användning av cookies.

2.3 Rekrytering

2.3.1 Därtill behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss i din ansökan om anställning på ett bolag i Ahlsell för ändamålet att kunna administrera din ansökan och för att kunna kontakta dig under rekryteringsprocessen. Till exempel kan detta handla om namn, kontaktuppgifter, personnummer och information i relation till anställningshistorik samt färdigheter, kvalifikationer och annan information i ditt följebrev/CV.

2.3.2 Rättslig grund: (i) enligt avtal när du ber oss granska och administrera din ansökan och (ii) berättigat användande för att hantera den pågående rekryteringsprocessen, inklusive för framtida rekryteringsändamål, samt för säkerhet och bedrägeribekämpning.

2.4 Kunder och leverantörer

2.4.1 Vi behandlar också personuppgifter som du har tillhandahållit oss i syfte att (a) administrera affärsrelationen med dig i din egenskap som firmatecknare eller representant för en fysisk eller juridisk person registrerad som kund eller leverantör hos oss och (b) skicka relevant marknadsföring, inbjudningar och information till kund eller leverantör som du representerar. Till exempel kan detta handla om namn, kontaktuppgifter, personnummer (om kunden/leverantören är en privatperson), preferenser/intressen samt historik om köpta produkter och tjänster (i syfte att tillhandahålla relevant marknadsföring, inbjudningar och information). Uppgifterna kommer att sparas tills dess att vi meddelats att det utsetts en ny person och/eller representant.

2.4.2 Rättslig grund: berättigat användande för att upprätthålla affärsrelationen till våra affärspartners (kunder/leverantörer), samt för säkerhet och bedrägeribekämpning.

2.5 Användning av tjänster/applikationer för röstkommandon

2.5.1 När du använder en tredjepartsservice/-applikation för röstkommandon (en "rösttjänst") för att kommunicera med oss ​​kommer vår egen röstkommandoapplikation ("applikationen") att interagera med dig genom rösttjänsten i syfte att svara på dina kommandon, aktiviteter och andra förfrågningar, t.ex. att ge önskad information om orderstatus.

Tillhandahållaren av rösttjänsten är den ansvariga databehandlaren för personuppgifter som behandlas i rösttjänsten. Vi använder dock uppgifter som vi får från rösttjänsten såväl som uppgifter som vi delar med rösttjänsten i syfte att behandla och svara på dina önskemål. Vi använder också uppgifterna för att förbättra applikationen och våra tjänster. Vi uppmanar dig att inte lämna uppgifter som du inte vill ska behandlas.

Uppgifter som vi får från rösttjänsten bevaras så länge som krävs för att utföra alla uppgifter relaterade till den tillämpliga begäran.

För information om (i) hur tillhandahållaren av rösttjänsten bearbetar dina personuppgifter, och (ii) hur du hanterar rösttjänsten, inklusive ditt konto och de uppgifter som lagras i rösttjänsten, hänvisar vi till tillhandahållaren av rösttjänsten.

2.5.2 Rättslig grund: berättigat användande för att svara på dina förfrågningar och förbättra våra tjänster.

  1. SÄKERHET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Vi skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse genom att implementera relevanta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  1. BEGRÄNSNINGAR I DELNINGEN AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi kan komma att utse samarbetspartners för att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring och rekrytering, administration av pressmeddelanden, dataanalys eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, kan få tillgång till dina personuppgifter. Företag som behandlar personuppgifter för vår räkning måste alltid underteckna ett avtal med oss så att vi kan säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra partners.

4.2 Särskilda skyddsåtgärder vidtas när det gäller partners utanför EU/EES, till exempel att underteckna avtal som innehåller de standardiserade klausuler för dataöverföringar som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida.

4.3 Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part, till exempel polisen eller andra myndigheter, om det rör rättsliga utredningar, eller om vi på annat sätt måste offentliggöra sådana uppgifter genom lag eller offentligt myndighetsbeslut. Om du använder en rösttjänst kommer vi dessutom att dela uppgifter med leverantören av rösttjänsten, så som det beskrivs i avsnitt 2.5 ovan. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än det som beskrivs i detta avsnitt.

  1. DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTTEN ATT FRAMSTÄLLA KLAGOMÅL

5.1 Enligt tillämplig lagstiftning om integritetsskydd har du när som helst rätt att begära tillgång till de personuppgifter som lagrats avseende dig, få felaktiga personuppgifter korrigerade, begära att vi ska sluta behandla och radera dina personuppgifter, begära att användandet av dina personuppgifter begränsas, utöva din rätt till dataförflyttning, dra tillbaka samtycke för särskilt behandlande (där sådant samtycke har erhållits), samt invända mot behandlingen av personuppgifterna.

I sådant fall, vänligen kontakta Ahlsell via kontaktuppgifterna nedan. Vid en begäran kan vi efterfråga ytterligare information för att verifiera din identitet eller uppgifter om behandlingen. Informationen efterfrågas för att hantera begäran samt att säkerställa säkerheten för dina och andras uppgifter.

Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om integritetsskydd.

  1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA OCH KONTAKTUPPGIFTER

6.1 Personuppgiftsansvariga

6.1.1 För hemsidor, sociala medier och nyhetsbrev: Det bolag inom Ahlsell som tillhandahåller den specifika hemsidan, sociala medieprofilen/sidan eller nyhetsbrevet är personuppgiftsansvarig.

6.1.2 Gällande rekrytering: Det bolag inom Ahlsell till vilken den vakanta tjänsten hör är personuppgiftsansvarig.

6.1.3 För kunder/leverantörer: Det bolag inom Ahlsell som har ingått avtal med kunden eller leverantören är personuppgiftsansvarig.

6.1.4 Användning av denna applikation: Ahlsell AB.

6.2 Kontaktuppgifter

6.2.1 Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig enligt ovan, vänligen kontakta oss via vårt formulär för registrerade eller post.

Ahlsell AB 
att: Rikard Eriksson
117 98 Stockholm

Länk till formulär för registrerade

6.3 Våra hemsidor kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern hemsida uppmanar vi dig att granska den aktuella hemsidans integritetspolicy och dess information om cookies.

  1. INFORMATION OM COOKIES OCH HUR DU KAN UNDVIKA DEM

7.1 Vår användning av cookies

7.1.1 Vi använder cookies på våra hemsidor. Cookies är små textfiler som lagras på din anordning när du surfar och använder hemsidor eller andra onlinetjänster vars syfte till exempel är att underlätta vissa funktioner på hemsidorna såsom navigering.

7.1.2 Vissa cookies från tredje part används också på hemsidorna. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, välja språk, sammanställa statistik om antalet besökare på hemsidorna och få information om hur hemsidorna används, även om de i vissa fall kan användas av en tredje part för dess egna syften.

7.1.3 Tabellen* i slutet av denna Integritetspolicy visar de typer av cookies som placeras på våra hemsidor, deras funktion, de syften för vilka uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna som samlas in av cookies bevaras.

7.2 Hur man undviker kakor

7.2.1 Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt avvisar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att lagra en cookie. Tidigare lagrade cookies kan också raderas via webbläsaren.

7.2.2 Om din webbläsare avvisar cookies kan detta minska hemsidornas funktionalitet.

 

 * Tabell – länk kommer att öppnas i nytt fönster (PDF)

 

 

Senast uppdaterad: 11 december 2020

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.