Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Hållbart medarbetarskap

Ahlsell är aldrig bättre än våra medarbetare som driver oss framåt. Utbildning, hälsa, jämställdhet och mångfald får alla plats i vårt arbete för ett hållbart medarbetarskap. Detta är inte bara grunden för vårt hållbarhetsarbete, utan för hela bolagets framgång.

Vi tror att vi presterar och mår bättre när vi upplever att vår arbetsmiljö, våra arbetssätt och relationer i arbetet fungerar och utvecklas. Vi tror också att hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar för engagemang och motivation. Vi vill att det ska vara hållbart att jobba på Ahlsell, både idag och imorgon. Det är vad ett hållbart medarbetarskap handlar om för oss. 

Aktuella siffror för fokusområdet Hållbart medarbetarskap

Uppdaterad: Q2 2023
Andel kvinnliga medarbetare: 30 %
Andel kvinnor i ledarroller: 27 %
Total personalomsättning 2022: 12 %
Medarbetarundersökning, arbetsglädje 2023: 74
Medarbetarundersökning, lojalitet 2023: 83

Inkludering och mångfald

På Ahlsell strävar vi efter att tillvarata allas olikheter i form av kompetenser, egenskaper med mera så att alla ska känna sig delaktiga och inkluderade. Detta görs på alla nivåer och inom samtliga områden eftersom vi är övertygade att det är en förutsättning för att nå framgång.

 

Vi vill verka för en inkluderande kultur för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Vi ser också att med fler perspektiv genererar vi bättre erbjudanden till våra kunder och därmed ökad lönsamhet.​ En inkluderande organisationskultur ger också ett stort engagemang hos de anställda som leder till att verksamheten kontinuerligt utvecklas med ​ökad produktivitet.​

 

Genom att vi representerar samhället gör vi bra affärer med våra kunder och det blir roligare på jobbet.

Vår definition på mångfald​

Allt som gör oss unika som individer, dvs variationer mellan människor generellt men också mer specifikt baserat på kön, etnisk bakgrund, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, ålder och utbildningsbakgrund​.

 

Vår definition på inkludering​

Vi tar ansvar för att alla ska känna sig delaktiga och kunna bidra fullt ut i vår verksamhet.​ Vi skapar en kultur där det är enkelt att vara sig själv och nå sin fulla potential, genom öppenhet, visad respekt och omtanke om varandra.

Våra medarbetare berättar om mångfaldsarbetet

Arbetsglädje & lojalitet

Vår arbetsglädje är det viktigaste vi har. Att vi är motiverade, känner oss nöjda och tillfredsställda i vårt arbete är en kritisk framgångsfaktor för oss på Ahlsell. Vi tror att arbetsglädjen också är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv, och det vill vi bidra till.

 

Det är vårt ansvar att skapa förutsättningar för varje medarbetares arbetsglädje, eftersom arbetsglädje kan innebära olika saker för olika människor behöver vi vara flexibla och kreativa för att skapa en miljö som möjliggör arbetsglädje på olika sätt. Därför behöver vi chefer och ledare som är lyhörda och agila i sitt ledarskap.

 

Något som vi också är stolta över är våra medarbetares lojalitet. Vi tror att det hänger ihop med att våra medarbetare känner en hög arbetsglädje och ett högt engagemang. Det tror vi bidrar till att vi gör det där lilla extra för varandra och för våra kunder i vardagen.

Poddavsnitt på temat social hållbarhet

I vår podd Byggsnack - Oss byggproffs emellan intervjuar Micke Arvered människor inom byggbranschen.

Samarbeten för inkludering och mångfald

Våra utmaningar inom fokusområdet Hållbart medarbetarskap

5. Jämställdhet

Ahlsell verkar i en bransch som traditionellt varit – och fortfarande är – mansdominerad, vilket är en utmaning. Därför bedriver vi ett aktivt arbete där vi verkar för både ökad jämställdhet och jämlikhet – såväl inom företaget som inom branschen.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Även om anständiga arbetsvillkor är en självklarhet i Norden, måste vi vara vaksamma och ställa krav på detta i våra leverantörsled. Branschens råvaruutvinning och produktion sker ofta i länder med sämre kontroll, men även i Norden finns risker. Ofta, men inte uteslutande, är dessa kopplade till utländska underleverantörer eller kontraktsarbetare utan samma anställningstrygghet.

Våra övriga fokusområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript