Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Inkludering och mångfald

På Ahlsell strävar vi efter att tillvarata allas olikheter i form av kompetenser, egenskaper etc så att alla ska känna sig delaktiga och inkluderade. Detta görs på alla nivåer och inom samtliga områden eftersom vi är övertygade att det är en förutsättning för att nå framgång.

Vi vill verka för en inkluderande kultur för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Vi ser också att med fler perspektiv genererar vi bättre erbjudanden till våra kunder och därmed ökad lönsamhet.​ En inkluderande organisationskultur ger också ett stort engagemang hos de anställda som leder till att verksamheten kontinuerligt utvecklas med ​ökad produktivitet.​

Genom att vi representerar samhället gör vi bra affärer med våra kunder och det blir roligare på jobbet.

Vår definition på mångfald​

Allt som gör oss unika som individer, dvs variationer mellan människor generellt men också mer specifikt baserat på kön, etnisk bakgrund, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, ålder och utbildningsbakgrund​.

Vår definition på inkludering​

Vi tar ansvar för att alla ska känna sig delaktiga och kunna bidra fullt ut i vår verksamhet.​ Vi skapar en kultur där det är enkelt att vara sig själv och nå sin fulla potential, genom öppenhet, visad respekt och omtanke om varandra.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.