Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vanliga frågor om svets

Vilken personlig skyddsutrustning behöver jag när jag ska svetsa?

En del risker kan man skydda sig mot genom att utforma svetsplatsen och lokalen på ett bra sätt. För andra risker är det inte tillräckligt utan man måste använda sig utav personlig skyddsutrustning.

  • Svetsskärm, svetsvisir, svetshjälm, svetsglasögon
  • Andningsskydd
  • Skyddskläder anpassade för heta arbeten
  • Skyddsskor anpassade för heta arbeten
  • Hörselskydd
  • Svetshandskar, ärmskydd, damasker, skärskyddshandskar

Behövs verkligen andningsskydd – Ska bara svetsa en kort stund?

Ja, andningsskydd skall alltid användas vid svetsning, även vid korta svetsmoment. Den koncentrerade svetsröken i plymen kan innehålla mycket höga halter av farliga ämnen. Ett enda andetag av koncentrerad svetsrök kan ge en rejäl dos av farliga ämnen. Det är svårt att undvika plymen.

Varför är det farligt att titta in i ljusbågen?

Överexponering av UV-strålning påverkar hälsan och svetsare är den största yrkesgrupp som exponeras för artificiell UV-strålning.

Kortvariga effekter av UV-strålning

Solbränna på huden. Skadorna ackumuleras under dagen och blir inte synliga förrän några timmar senare. Svetsarnas blixt, som också kallas ljusbågsöga och snöblindhet. Detta är en smärtsam irritation av hornhinnan och bindhinnan (den hinna som förbinder ögongloben med det inre ögonlocket). Det känns som ”sand i ögat” och känns vid minsta beröring. UV-B är den strålning som är huvudorsaken till skadan ”solbränna i ögonen”.

Ögonen är mer känsliga för UV-strålning än huden eftersom de saknar hudens yttre hårda skikt och skyddspigment. Symptomen visar sig 6 till 24 timmar efter exponeringen och försvinner oftast inom de följande 48 timmarna.

Inga bestående skador på ögonen uppstår om inte exponeringen varit allvarlig.

Långvariga effekter

Skador på näthinnan kan till slut kan medföra att synen förloras. Det kan orsakas av UV-strålning för personer som har opererat bort ögats lins, t.ex. på grund av grå starr. Dessa näthinneskador kan förhindras med UV-absorberande glasögon eller genom att UV-absorberande linser opereras in. I det normala ögat skyddas näthinnan mot UV-skador genom att glaskroppen filtrerar bort UV-strålningen. Aktuell forskning indikerar att exponering av UV-strålning kan påverka immunsystemet negativt.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript