Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Arbete i slutna utrymmen

Att arbeta i slutna utrymmen ställer höga krav på de som jobbar och också på organisationen runt omkring. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med eller arbetsleder arbete i slutna utrymmen. Enligt Arbetsmiljöverket ska alla slutna utrymmen behandlas med respekt och betraktas som potentiella riskmiljöer.

Exempel på sådana är:

 • Behållare, det vill säga tryckkärl, vakuumkärl och cisterner
 • Rörledningar
 • Silos och andra lagringskärl
 • Lastutrymmen
 • Transportörer av dammande gods
 • Avloppsanläggningar
 • Gruvor och tunnlar
 • Kulvertar
 • Källarutrymmen
 • Rördiken
 • Containrar

När arbetsplatsen är svår att utrymma krävs det enligt lag en evakueringsplan och medel för att kunna evakuera. Utbildningen ger både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.
”På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.” (AFS: 2009:2 76 § Arbetsplatsens utformning).

Vem ska gå kurs i Arbete i slutna utrymmen?

Kursen vänder sig till dig som arbetar i slutna utrymmen inom till exempel räddningstjänst, gruvor, vattenverk, kemisk- eller livsmedelsindustri och på fartyg.

Målet med kursen

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete i utrymmen som är svåra att utrymma.

Program

 • Lagar och normer
 • Risker i slutna utrymmen och speciella regler för denna typ av arbete
 • Gaser och gasvarnare
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Användning av tripod , Davit, mm
 • Arbetsplanering
 • Säkra arbetsmetoder
 • Ergonomi
 • Räddningsplan
 • Kommunikation i slutna utrymmen
 • Upphissning/ nedfirning vid räddning

Anmäl dig till kursen i Arbete i slutna utrymmen

Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

Kursen kan behöva kompletteras med fallskyddsutbildning och kemiska arbetsmiljörisker beroende på var och hur arbetet i det slutna utrymmet ska genomföras.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript