Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Instruerad person

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vem ska gå kursen Instruerad person?

Personer som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder där det finns en elektrisk fara, t.ex återställning av motorskydd, byte av säkringar etc. Elsäkerhetslagstiftningen ställer krav på att personal som utför denna typ av åtgärd har kunskap om den elektriska faran, samt att man har förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person- eller sakskada.

Målet med kursen

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få den teoretiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- & underhållsåtgärder i en elanläggning. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar etc. Kursen ska normalt sett kompletteras med en praktisk genomgång av fackkunnig personal i anläggningen där åtgärderna ska utföras, t ex. med företagets egna elektriker.

Program

  • Elektriska faran
  • Relevanta delar av ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
  • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
  • Riskhantering
  • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare
  • Intyg & Certifikat
  • Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren.

Anmäl dig till kursen Instruerad person

Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript