Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Praktisk elteknik

Vem ska gå kursen Praktisk elteknik?

Kursen vänder sig till personer som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder, felsökning och arbeten där det finns en elektrisk fara, till exempel vid återställning av motorskydd, byte av säkringar, byte av motorer etc. Exempel på personal är ventilationstekniker, VA-tekniker, drift- och underhållspersonal och liknande. Personal som utför denna typ av åtgärder måste enligt lag ha kunskap om den elektriska faran och hur man utför arbetet på ett säkert sätt, samt att man har förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person- eller sakskada.

Kursens mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i en elanläggning på ett säkert sätt, anpassat efter företagets önskemål. Även enklare felsökning ska kunna hanteras. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar, byte av fast inkopplad motor etc.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om grundläggande ellära, som de olika enheterna spänning, ström och resistans och deras samband. Man ska även få förståelse för olika typer av system såsom likspänning och växelspänning 1-fas och 3-fas, olika typer av skydds- och manöverapparater samt olika typer av motorsystem och styrutrustningen till dessa.

Program

I kursen blandas teori med praktiska övningsuppgifter, som mätövningar på spänningssatta kretsar, in- och urkoppling av motorer etc.

 • Elektriska faran
 • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete: ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
 • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
 • Vad man får lov och inte får lov att göra utan auktorisation
 • Riskhantering
 • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion
 • Ellära likström och växelström
 • Trefassystemet
 • Asynkronmotorns funktion, egenskaper, inkoppling, kontrollmätning
 • Skydds- och manöverapparater
 • PLC-styrning
 • Praktiska övningar

Anmäl dig till kursen Praktisk elteknik

Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript