Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Elsäkerhet vid arbete

Vem ska gå kursen Elsäkerhet vid arbete?

Kursen vänder sig till personer som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, samt personal som arbetsleder dessa. Utbildningen är även lämplig för innehavare av elanläggningar (exempelvis produktionsindustrier) för att kunna fastställa elsäkerhetsorganisationer och tillträdesregler.

Kursens mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått den teoretiska kunskap som krävs för att utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste förekommande typerna av elanläggningar.

Program

Under dagen går man igenom kraven som ställs av Elsäkerhetsverkets föreskrifter, samt hur man uppfyller dessa krav genom tillämpning av den senaste utgåvan av Svensk Standard SS-EN 50110-1, som släpptes 2014.

  • Elektriska faran och exempel på olycksfall
  • ELSÄK-FS 2006:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.
  • Personlig skyddsutrustning
  • SS-EN 50110-1 utg.3: Skötsel av elanläggningar
  • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
  • Riskhantering
  • Skötselåtgärder och underhåll
  • Arbete utan, nära och med spänning (ej praktiskt)

Anmäl dig till kursen Elsäkerhet vid arbete

Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript