Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Säker schakt

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket är de branscher som har flest arbetsplatsolyckor med dödlig utgång byggverksamhet, jord- och skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering. Under åren 2007–2013 har det i genomsnitt dött 10 byggnadsarbetare per år – nästan en person i månaden. Utöver det skadas flera tusen personer varje år under sitt arbete. Att gräva i jord innebär ett risktagande. Varje år inträffar olyckor vid schaktarbeten, en del av dem med dödlig utgång. Att hamna under jordmassor från en 1–2 m djup jordschakt motsvarar att få 2–3 ton över sig, vilket är tillräckligt för att orsaka stora kroppsliga skador och i värsta fall kväva en människa. Det finns en tendens att risker på byggarbetsplatsen underskattas och att brister inte upptäcks eller att de som upptäcks inte åtgärdas.

Vem ska gå kursen Säker schakt?

Den som ansvarar för schaktarbeten (schaktansvarig) och de som arbetar på byggarbetsplatsen, till exempel platschef, byggarbetsmiljösamordnare Utförande (BAS-U), arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud. Den vänder sig även till andra som vill få större kunskap, aktualisera sina kunskaper och för att få stöd i sin kommunikation med den blivande byggarbetsplatsen. En säker arbetsmiljö kräver att schakter och stödkonstruktioner är stabila samt att det finns bra skydd för personal och människor i närheten av arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets anvisningar ska följas.

Program

 • Olycksrisker
 • Jord
 • Jordars kännetecken och beteende
 • Undersökningar av geotekniska förhållanden
 • Geoteknisk dimensionering
 • Föreskrifter
 • Geotekniska handlingar
 • Förutsättningar för god arbetsmiljö vid schaktning
 • Arbetsmiljöarbete före byggstart
 • Arbetsmiljöarbete under byggskedet
 • Utförande av schaktarbete
 • Laster mot schaktväggar
 • Schaktarbete i lera
 • Schaktarbete i silt
 • Schaktarbete i sand och grus
 • Schaktarbete i skiktad jord
 • Schaktarbete i morän
 • Schaktarbete i fyllning
 • Schaktarbete i små och djupa schakter
 • Utförande med slänt
 • Utförande med stödkonstruktion
 • Kontroll och övervakning av schakter
 • Kontrollplan
 • Besiktning
 • Mätningar

Anmäl dig till kursen Säker schakt

Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript