Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vanliga frågor om asbest

Vad är asbest och vilka är riskerna?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Idag är asbest förbjudet, däremot var det tidigare vanligt förekommande vid tillverkning av olika material inom byggindustrin. Det innebär att det fortfarande finns asbest i byggnader och risken att vi utsätts för detta vid rivning och renovering är stor.

Är asbest farligt?

Asbest är mycket farligt när det frigörs i luften. Vid inandning orsakar det allvarliga sjukdomar som tex. asbestlunga, lungcancer och cancer i lungsäcken eller bukhinnan.

Var finns asbest?

Exempel där asbest kan förekomma är äldre byggnader, brandisolering, sprutade isoleringsmassor, byggskivor, takmaterial, färger, fäst- och fogmassa, ventilationskanaler, plastmattor och dörrar. Vid osäkerhet bör en analys genomföras för att klargöra om det finns asbest i materialet.

Vad gäller vid arbete med asbest?

Det finns olika typer av asbestarbeten och du måste därför genomgå relevant utbildning. Då det finns risk för kontakt med asbest i ditt arbete ska du gå en ”Allmän utbildning”. När du ska arbeta med rivningsarbete krävs en ”Särskild utbildning”. Innan arbetet påbörjas ska tillstånd utfärdas av Arbetsmiljöverket.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript