Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Brf Herrgårdshagen framtidssäkrar med solpaneler

2020-06-04

Brf Herrgårdshagen har i flera års tid arbetat med att optimera sin energianvändning för att hålla kostnaderna nere och spara på miljön. Utöver en rad energibesparande åtgärder sitter nu även solpaneler på taken som kommer att minska elkostnaderna och under vissa perioder göra föreningen självförsörjande på el.

Efter det positiva utfallet från ett energibesparingsprojekt tog styrelsen beslut om att fortsätta projektetet och installera solpaneler. Eftersom bostadsområdet nyligen blivit K-märkt ställdes det särskilda krav för att föreningen skulle få bygglov. Det hela gick vägen och Brf Herrgårdshagen beviljades även statligt stöd för installationen.

Speciella krav på installationer i en K-märkt fastighet

Från Ahlsells sida är det Joakim Ceder, specialistsäljare på Ahlsell i Hudiksvall, som har varit behjälplig i arbetet med att ta fram material till installationen i form av paneler, riktare och skenor från tillverkaren Garo. Totalt handlar det om 575 solpaneler som Eitech i Hudiksvall installerat.

– Vi inledde de förberedande arbetena under hösten 2019. Då installerade vi ledningar och delar i elcentraler samt lade på monteringsskenorna på taket för att kunna påbörja monteringen av solpaneler, berättar Andreas Nordling, projektledare på Eitech.

Att fastigheten är K-märkt innebar att man inte fick göra någon åverkan på fasaden och att inga kablar fick vara synliga. Ytterligare en utmaning var att taket behövde förstärkas för att klara snölasten. Det krävde en speciallösning kring monteringsskenorna som Eitech tog fram i samarbete med Ahlsell och tillverkaren Garo.

Många positiva effekter av investeringen

Den sista delen av installationen besiktades under våren 2020 och nu är anläggningen i full gång med att förse Brf Herrgårdshagen med grön el från solen.

– Vi märker att intresset för solceller ökar, men fortfarande handlar det oftast om mindre installationer på villatak. Tillsammans med Ahlsell och Garo genomför vi just nu några större installationer i nyproducerade bostadsområden, men inte alls i samma omfattning som den vi gjort på taken hos Brf Herrgårdshagen, säger Andreas Nordling.

Den totala investeringen har uppgått till 2,7 miljoner kronor vilken Brf Herrgårdshagen räknar med ska vara återbetald inom en nioårsperiod genom minskade elkostnader. Vissa perioder under året kommer föreningen att vara självförsörjande och även kunna sälja el till elnätet. Tack vare den energikartläggning som Styr och Ställer genomförde initialt har Brf Herrgårdshagen kunnat arbeta utifrån en planerad process där man sett till helheten på hela sin fastighet.

Låga energikostnader och ökat marknadsvärde

Utöver att bostadsrättsföreningen har fått minskade kostnader för energianvändningen, har projektet haft ytterligare positiva effekter. De flesta boende upplever att de har fått ett bättre inomhusklimat, marknadsvärdet för lägenheterna har ökat och de låga energikostnaderna kan också lyftas fram i marknadsföringen inför en lägenhetsförsäljning.

Brf Herrgårdshagen ligger i stadsdelen Brynäs i Gävle och består av fyra fastigheter med 137 lägenheter. Det är en välskött förening belägen i ett trivsamt område invid en stor, grön naturpark. När de välbyggda husen uppfördes 1984 prioriterades inte miljö- och energifrågor i lika stor utsträckning som i dag. Föreningen har därför genomfört ett stort energibesparingsprojekt i samarbete med företaget Styr och Ställer som bidragit till att energikostnaderna kunde minskas med närmare 50 procent.

 

Fakta – El från solen ökar kraftigt

El från solen står fortfarande för en mycket liten del av den totala elproduktionen i Sverige men ökar kraftigt. Vid utgången av 2019 fanns det nästan 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, vilket är 19 000 fler än året innan. Den installerade effekten var nära 700 MW, en ökning med 70 procent jämfört med året innan enligt Energimyndigheten.

 

Mer läsning om solpaneler

Klimatsmart och skräddarsytt i Frostaliden
Nordelektro har laddat upp för framtiden
Hållbart och inspirerande i ny flagship store

EL Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript