Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vi tar nästa steg med nya generationens köldmedier

2021-06-03

Nu lanserar vi på Ahlsell vårt nya sortiment inom kyla; köldmedier med låg GWP. För dig som installatör eller servicetekniker innebär de nya produkterna att du behöver ha koll på de säkerhetsföreskrifter som gäller och kanske även uppdatera verktygslådan.

När f-gasförordningen trädde i kraft den 1 januari 2015, påbörjades en successiv nedtrappning av användandet av f-gaser. Nu har förändringarna kommit till kommersiell kyla i medelstora anläggningar där tillverkarna av kompressorer och aggregat nu erbjuder produkter för bland annat R454C och andra alternativ med låg GWP.

– Från 1 januari 2020 blev det förbjudet att använda R404A vid nyinstallation och R454C är ett syntetiskt köldmedium med GWP 148 som är tänkt att ersätta det gamla. Det nya köldmediet är dock klassat som lätt brännbart och tillhör kategorin A2L. Med lätt brännbart menas att det är begränsat brännbart. Brännbarheten ställer nya krav på bland annat kompetens, maskiner och verktyg, säger Mattias Jansson, produktchef för det nya sortimentet hos Ahlsell.

Visa vägen mot en mer hållbar och klimatsmart bransch

För oss på Ahlsell är det viktigt att ligga i framkant och visa vägen mot en mer hållbar och klimatsmart bransch. Vi har lagt stor vikt vid att informera om de nya produkterna och om vad förändringen innebär för installatörer som ska hantera dessa.

– I det stora hela är det ingen större skillnad. Funktionen är ju densamma och utseendet på produkterna är nästintill likadant. Däremot när det kommer till faktorer som själva installationen, service och säkerhetsrutiner kring detta så är det viktigt att vara påläst, förklarar Mattias.

”Vi hjälper gärna till med utbildningsmaterial”

Eftersom köldmediet är klassat som lätt brännbart, behöver den som handhar produkten vara medveten om vilka säkerhetsrisker som finns och bör undvikas. Det kan handla om att redan från början se över hur anläggningen placeras, att det inte ska finnas externa värmekällor nära, att platsen ska vara relativt skyddad och att det inte ska finnas ventilation precis intill. Det krävs även nya verktyg vid installation, service och ingrepp, som exempelvis tömningsaggregat och vakuumpumpar som måste vara anpassade för de nya brännbara köldmedierna. Det är också viktigt att tänka på att brandrisken gör att du måste vara extra försiktig när du ska löda ihop rör som tidigare innehållit köldmedium.

– I början kommer det säkert upplevas som mycket nytt att hålla reda på. Men på sikt kommer även detta bli en självklarhet. För den som har frågor eller känner sig osäker finns vi här. Vi hjälper gärna till med information eller utbildningsmaterial om så önskas. Vi har god kunskap inom detta och vi vill hjälpa till, säger Mattias.

Viktigt med rätt verktyg och kunskap

Roger Wranér är teknisk chef hos Ahlsell och han vill gärna lyfta möjligheterna med de nya produkterna.

– De syntetiska köldmedierna är en del av en teknisk palett där flera alternativ ingår. Det finns ju även naturliga köldmedier. Ett av dem är koldioxid som är ett mycket bra köldmedium. Nackdelen är att små system ofta kan bli förhållandevis dyra och valet blir därför ofta ett syntetiskt alternativ. Visst kräver de syntetiska köldmedierna sin kunskap, särskilt inom säkerhet, men sker arbetet metodiskt med rätt verktyg och om kontinuerliga riskanalyser genomförs blir riskerna kontrollerbara. Att gamla, miljöfarliga ämnen fasas ut är något bra och med tydliga strategier för hur arbetssättet ska genomföras, som till exempel att ha en tydlig checklista att följa vid installation eller service, behöver inte övergången till det nya bli så dramatisk, säger Roger.

 

Fakta – f-gasförordningen

Den 1 januari 2015 trädde nedfasningen av växthuspåverkande köldmedier i kraft, den så kallade f-gasförordningen. Det är en gemensam EU-förordning som reglerar användandet av köldmedier som har växthuspåverkan. Nedfasningen sker trappstegsvis och vid årsskiftet 2020/2021 skedde ytterligare en nedtrappning som innebar att cirka en tredjedel av den kvarvarande tillgängliga kvotmängden av köldmedium försvann. Slutmålet är att den årliga förbrukningen av växthuspåverkande f-gaser år 2030 ska vara högst 21 procent jämfört med 2015 års nivå.

 

Vill du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med smarta och effektiva kyllösningar?

Kyl Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript