Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Veidekke tar höjd för hållbarhet i ett av världens största trähusprojekt

2019-06-13

I januari 2019 togs första spadtaget till Cederhusen. Det är ett av världens största trähusprojekt som nu byggs i Hagastaden – den nya stadsdel som binder samman Stockholms innerstad med Solna. Ahlsell har flera ingångar i det spännande projektet och tittar bland annat på infästning till de på många sätt unika husen som har stort fokus på hållbarhet.

Cederhusen är en del av den storskaliga satsning på trähusbyggande som är ambitionen med beställarbolaget Folkhem som ägs av Veidekke & Rikshem. Projektet omfattar fyra byggnader om två kvarter med total 234 lägenheter och åtta lokaler. Det som gör projektet unikt är att Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ där endast källare och entréplan byggs i betong. Stommens lätta vikt lämpar sig särskilt väl på platsen eftersom husen byggs ovanpå taken till de tre tunnlarna för E4/E20 samt Värtabanan. Det innebär komplexa förutsättningar för laster och grundkonstruktion.

Att bygga i trä minskar koldioxidutsläppen

Förutom att materialet är lätt, är minskade koldioxidutsläpp den stora uppsidan med att bygga i trä. Att Cederhusen kommer innehålla cirka 7 300 kubikmeter trä innebär att koldioxidavtrycket blir betydligt mycket lägre än för ett betonghus i motsvarande storlek.

– Trä har stora miljömässiga fördelar, säger David Grimheden som är regionchef Trä på Veidekke Entreprenad. Det minskade koldioxidutsläppet innebär, i jämförelse med ett betonghus, att Cederhusens fyra byggnader klimatkompenserar för 16 av de övriga husen i den nya stadsdelen.

Både trästomme och fasad kräver stora mängder infästning

Vid byggnationen av Cederhusen kombineras innovativa lösningar med en väl beprövad teknik. Konstruktionsmässigt innebär träbyggande att man behöver en annan teknisk kompetens än när man bygger i betong. Ahlsells infästningsspecialist Jimi Jonsson har fått förtroende att titta på bygghandlingarna och de infästningar som förskrivits. Utifrån dessa har han tagit fram förslag på infästningsmaterial och även gjort en åtgångsuppskattning.

– Det är ett väldigt stort infästningsprojekt till vilket det kommer att behövas enorma mängder. Vi pratar om 155 000 träbyggnadsskruv för tyngre konstruktioner och 130 000 skjutspik till att montera panelen i cederträ, säger Jimi Jonsson.

Ahlsell levererar redan material till Cederhusens grund och färdigställandet av källar- och entréplanen i betong som ska vara klara hösten 2020. Därefter ska trästommen börja växa på höjden och huset vara inflyttningsklart ett år senare.

Effektiv bygglogistik är en viktig del av miljö- och hållbarhetsarbetet

En av utmaningarna i projektet är att Cederhusen byggs i centrala Stockholm där mycket människor och fordon är i rörelse. Här pågår flera byggprojekt samtidigt och både lagringsutrymmen och lossningszoner är i princip obefintliga. Ahlsell hoppas därför kunna dela med sig av sin kompetens kring skräddarsydda lösningar för bygglogistik. Utöver att effektivisera och göra byggprocessen mer lönsam, är väl genomtänkt bygglogistik en viktig del av det miljö- och hållbarhetsarbete som är en central del i byggnationen av Cederhusen.

– Vi tittar på Ahlsells erbjudande och ser en fördel med bland annat samlastning. Att Ahlsell levererar till alla byggherrar som är verksamma i Hagastaden är förstås positivt. Det möjliggör leveranser till flera byggprojekt i området samtidigt vilket i sin tur bidrar till minskad miljöpåverkan, avslutar David Grimheden.

Bygg Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript