Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vår partner OLAB levererar fossilfria transporter

2021-05-25

Vi på Ahlsell och OLAB har haft ett givande samarbete i snart 40 år. Nu är de också bland de första i Sverige som hjälper oss att leverera fossilfritt i Stockholmsområdet. De senaste åren har OLAB tagit ett rejält kliv mot en mer hållbar fordonsflotta genom att systematiskt byta ut bilarna mot högre miljöklassning.

– När vi väljer fordon eftersträvar vi låg bränsleförbrukning med driftsäkra Euro VI motorer som har optimerad aerodynamik med lågt luft- och rullmotstånd, förklarar Magnus Odsjö, Transportchef på OLAB.  

Fossilfria transporter med HVO100

Idag består fordonsflottan av 50-talet bilar där över 65% är Euroclass 6-klassade. Sammanlagt kör ca 80% av bilarna på HVO100, ett bränsle som i huvudsak består av slakteriavfall och rester från skogsbruket. Fördelen med HVO100, förutom att vi undviker fossila råvaror är att det innebär en betydligt lägre klimatpåverkan. 
 
Magnus berättar att nästa steg för OLAB är att se till att hela flottan kan gå över till HVO100 samt att säkra tillgången på HVO100 från en producent som inte använder sig av PFAD som bas, vilket utgör stora risker för både klimatet och för biologisk mångfald.

Ett steg närmare målet att göra det mer hållbart att vara proffs 

För Ahlsell har det varit väldigt viktigt att komma åt utsläppen som Stockholmstransporterna genererar, då området är stort och kunderna många. 
 
– Inom logistikbranschen pratar vi alltid om att komma åt ’sista milen’. Långa transporter, så kallad fjärrtrafik, är i regel väldigt energieffektiva, då vi själva kan se till att maximera fyllnadsgraden i bilarna. För leveransen från de lokala godsterminalerna ut till kund, där är utsläppen per vara i förhållande till körsträckan högre. Därför är det viktigt att komma åt dessa utsläpp först, säger Gunilla Sandström, Miljö och hållbarhetschef på Ahlsell. 
 
– Tack vare OLAB är vi ett steg närmare vårt mål att inte bara göra det enkelt att vara proffs, utan även lite mer hållbart, avslutar Sandström.
 

Fakta om HVO som används i fossilfria transporter

HVO (Hydrerande Vegetabiliska Oljor) är ett biodrivmedel som antingen blandas med fossil diesel för att minska dess klimatpåverkan men som också kan användas för sig självt i de flesta moderna dieselmotorer. 

Det fossilfria bränslet minskar utsläppen

Uppskattningar från producenter menar att det fossilfria bränslet reducerar utsläppen med upp till 90% medan uppskattningar från intresseorganisationer är mer försiktiga och pekar på mer än 75%. Detta är dock beroende på motor och varifrån råvarorna hämtas från. 
Enligt Energimyndigheten bestod råvarorna 2016 till 80% av vegetabilisk eller animalisk avfallsolja, PFAD eller slakteriavfall. Svenskproducerad HVO baseras främst på tallolja och avfallsolja. 

Tillgången på råvaror för tillverkning en utmaning för svenska HVO-produktionen

Den största utmaningen för den svenska HVO-produktionen idag är tillgången på råvaror för tillverkning. PFAD – restprodukter från palmoljeindustrin – står idag för en betydande del av den globala produktionen av HVO. Röster har därför varnat för att den påverkan som palmoljeindustrin står för idag riskerar att omintetgöra de klimatvinster som görs när PFAD används som bas i HVO. Det är väldigt tveksamt om fortsatt användning av PFAD kommer att vara hållbart för uppskalning på lång sikt. 
 
I Sverige finns det främst två stora leverantörer av HVO: Preem och Neste. Preem använder sig inte alls av palmolja i sin produktion för svenska marknaden medan Neste, som levererar större mängder än konkurrenten, ser till att den PFAD/palmolja som används är certifierad i enlighet med RSPO-riktlinjer. I dagsläget är det svårt att som enskilt företag helt undvika att köpa större mängder HVO utan palmolja, men i takt med att efterfrågan ökar så ökar även valmöjligheterna. På Ahlsell kravställs idag att produkter innehållande palmolja (eller rester) måste vara certifierad. 
 
 

Mer om hur vi jobbar med hållbarhet och nya hållbarhetsrapporten

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript