Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Pilotprojekt kring dagvattenrening i Ullared

2023-10-11

Efter sommaren påbörjade det kommunala bolaget Vivab i samarbete med varuhuset Gekås installationen av ett underjordiskt filtermagasin för rening av dagvatten i Ullared. Magasinet utgör det sista steget innan dagvattnet går ut i Högvadsån med många utpekade naturvärden och känsliga arter.

Det kommunala bolaget Vivab är VA-huvudman i Varberg och Falkenberg och en viktig aktör inom grön samhällsutveckling med flera ambitiösa initiativ inom hållbara VA-lösningar. Bolaget verkar i en expansiv del av landet med hög inflyttningstakt där Vivab ansvarar för dagvattenhanteringen i både nya och befintliga områden.

 

Sista steget innan naturen

Just nu är bolaget delaktigt i ett pilotprojekt för dagvattenhantering i Ullared. Hit har Ahlsell levererat en Uponor Vault som är ett filtermagasin och en så kallad ”end-of-pipe-lösning”, det vill säga sista steget innan dagvattnet går ut i sjö eller vattendrag.

Projektet är ett samarbete mellan Ahlsell, Uponor Infra, Vivab och varuhuset Gekås. Det ska säkerställa att dagvattnet är fritt från föroreningar när det rinner ut i den närliggande Högvadsån som är en del av Natura 2000 – ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa som anses särskilt skyddsvärda. Just Högvadsån har utpekade naturvärden med känsliga arter som bland annat lax, flodpärlmussla och havsnejonöga.

 

– Dagvatten som rinner av från urbana eller industriella områden innehåller föroreningar som kan ha en negativ påverkan på våra sjöar och vattendrag och de djur och växter som lever där. Med hjälp av den här lösningen kommer vi att fånga upp och rena avrinningsvatten från hela centrala Ullared och Gekås stora handelsområde med mycket hårdgjord yta, säger Victor Brandt som är miljöingenjör på Vivab.

 

En skräddarsydd lösning för Ullared

Uponor Infra har varit involverade i projektet under en längre tid och haft diskussioner med både Ahlsell och Vivab för att hitta rätt lösning och en lämplig placering av magasinet. Vivab har själva fått vara med och påverka utformningen av magasinet. Även om anläggningen är skräddarsydd för Ullared kommer man att kunna använda den här lösningen på andra platser i kommunen där man vill rena dagvattnet.

– Det här är ett pilotprojekt för Vivab och första gången vi provar en lösning med ett underjordiskt filtermagasin. När magasinet är driftsatt ska vi undersöka reningseffekten och hitta lösningar för drift och underhåll, säger Victor Brandt.

Magasinet som nu är nedgrävt i marken bakom Gekås varuintag är i dimension 12 000 x 3 000 mm och anpassad för att kunna hantera 90 procent av årsnederbörden. Det säkerställer att hela flödet behandlas, även de föroreningar som kommer i början av ett avrinningstillfälle och har högst reningsbehov, så kallad ”first flush”.

Första reningssteget består av ett grovgaller där man fångar upp grövre partiklar som löv och grenar. Efter grovgallret finns en sedimentficka som samlar upp sediment från dagvattnet. I steg tre pressas vattnet genom ett kalkbaserat filter som ska ta upp lösta föroreningar.

– Det händer mycket inom VA i allmänhet och dagvattenhantering i synnerhet med bland annat nya reningsmetoder. Därför är det både lärorikt och inspirerande att få vara delaktig i ett VA-projekt av den här digniteten, avslutar Victor Brandt.

Nyheter VA & Mark

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript