Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

AF Prefab och Ahlsell möter utmaningarna i Förbifart Stockholm

2024-06-04

AF Prefab i Mälardalen har specialiserat sig på tillverkning av betongelement, betongpålar och specialprodukter i betong. Sedan november 2022 har produktionsanläggningen i Nykvarn fullt upp med att tillverka väggelement till tunnlarna i Förbifart Stockholm. Totalt ska 13 000 element à 5,6 ton produceras, till vilka Ahlsell levererar ingjutningsgods.

 

AF Prefab AB i Mälardalen är en del av AF Gruppen som erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, miljö och projektutveckling. Sedan tillverkningen av väggelement till Förbifart Stockholm startade i november 2022, har man fått in en så bra rutin i produktionen att den kan liknas vid ett löpande band, om än i modell större. Och tyngre!

Den höga tillverkningstakten gör att man nu ligger en bra bit före efterfrågan i projektet. Därför står 6 000 väggelement staplade sida vid sida intill anläggningen i Nykvarn i väntan på transport till Förbifart Stockholms största tunnelentreprenad på Lovön.

 

Teknisk support av Ahlsells specialister

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och ska stå klart 2030. Motorvägen blir en ny del av E4:an som ska binda samman Stockholms norra, västra och södra delar. Av vägens längd på 21 kilometer ska drygt 18 kilometer gå genom en tunnel, vilket gör den till en av världens längsta trefiliga motorvägstunnlar.

Samarbetet med Ahlsell inleddes i juni 2022, i samband med att AF Prefab skrev kontrakt med entreprenören som bygger tunneldelarna på Lovön.

– Att valet föll på Ahlsell som leverantör av betongkomplement berodde främst på att de kunde erbjuda rätt produkter till rätt pris. Vi satte också stort värde på att få teknisk support av Ahlsells specialister inom betongkomplement. Inte minst eftersom många av de produkter vi efterfrågade var specialingjutningsgods, säger Per Wijkmark Ingeson, operativ chef på AF Prefab i Mälardalen.

 

Under resans gång har AF Prefab upptäckt Ahlsells breda sortiment som omfattar långt mycket mer än bara betongkomplement.

– I dag är cirka hälften av inköpen från Ahlsell betongkomplement i form av stora mängder ingjutningshylsor, kulankare, plasthylsor och nätstöd. Övriga inköp inkluderar allt annat som behövs i verksamheten, från skottkärror och personlig skyddsutrustning till verktyg och kaffe, säger Mikael Larsson, KAM stora projekt på Ahlsell.

 

Lokala affärer som minskar miljöpåverkan

AF Prefab har en bred kundbas, men eftersom det rådande konjunkturläget lett till en nedgång i bostadsbyggandet, står väggelementen till Förbifart Stockholm för en stor del av omsättningen som även omfattar tillverkning av pålar och specialprodukter i betong.

– Ett normalår säljer vi runt 250 000 löpmeter betongpålar. Ett år som detta, när byggandet avstannat, räknar vi med att sälja betydligt färre löpmeter. Då är vi förstås glada över arbetet med väggelementen som ger oss full beläggning i fabriken, säger Per Wijkmark Ingeson.

Betong är ett klassiskt byggmaterial som använts i tusentals år. Den moderna betongen görs för att ha en så lång livslängd som möjligt och för att motsvara de höga krav som byggindustrin ställer. Betongindustrin tar utmaningarna kring hållbarhet på allvar, bland annat genom nya innovationer som leder till förbättrade och förfinade betongprodukter med så lågt klimatavtryck som möjligt. Ahlsell och AF Prefab drar sitt strå till stacken genom att leverera material och erbjuda lösningar som förenklar och förbättrar byggprocessen.

– I vårt hållbarhetsarbete ingår att arbeta med lokala leverantörer och i första hand leverera i Mälardalen. Detta är en strategi vi valt eftersom lokala affärer ger minsta möjliga miljöpåverkan, säger Per Wijkmark Ingeson.

 

Effektiva produktionsmetoder

När verksamheten i anläggningen drar i gång klockan sex på morgonen öppnas formarna med elementen som fått härda under natten. Elementen lyfts ut och placeras på specialkonstruerade bockar. Därefter rengörs formarna och förbereds med formolja inför en ny laddning betong innan armeringskorgarna sätts på plats och lyften najas fast. AF Prefab använder specialkonstruerade gjutbord som underlättar processen och säkerställer en hög kvalitet på de färdiga elementen. Borden är utrustade med inbyggda vibratorer som hjälper till att avlägsna luftbubblor och gör att betongen fyller ut formen på rätt sätt.

 

 

Väggelementen i Förbifart Stockholm måste uppfylla en rad krav för att säkerställa hållbarhet, funktionalitet och säkerhet. Ahlsell behöver därför kunna leverera material med teknisk dokumentation som styrker att det blir rätt. Varje väggelement väger 5,6 ton och ska kunna lyftas och stå emot yttre påverkan som exempelvis påkörning av stora, tunga fordon.

 

 

– Det som är inritat i ett projekt är inte alltid den mest fördelaktiga lösningen prismässigt. Därför är det givande när vi får visa Trafikverket och deras konsulter att vi kan leverera riktigt bra produkter som uppfyller gällande krav, men till bättre priser, säger Mikael Larsson.

 

Ett projekt kantat av logistiska utmaningar

För AF Prefab handlar utmaningarna i projektet främst om logistiken. Per Wijkmark Ingeson menar att den geografiska närheten är avgörande och att man aldrig hade kunnat ta projektet om produktionen legat längre bort. Att väggelementen produceras lokalt med kortare transporter innebär även minskad miljöpåverkan.

– En vanlig vecka monteras cirka 100 element nere i tunnlarna vilket genererar 20 transporter från oss. Eftersom vi inte får använda de vanliga vägarna på Lovön, körs elementen ut med en specialfärja som tar två bilar i stöten. Det kräver också en viss planering från vår sida, säger Per Wijkmark Ingeson.

Nu planerar AF Prefab Mälardalen för framtiden när leveranserna till Förbifart Stockholm är avslutade. Samtidigt som man fortsätter att utforska nya möjligheter för verksamheten, är förhoppningen att marknaden för pålar ska återhämta sig.

– Förbifart Stockholm är ett spännande, men också ett extremt komplext projekt på många sätt. Inte bara tekniskt utan även organisatoriskt och logistiskt. För oss på AF Prefab är det roligt att få leverera och lämna något efter sig i form av ett prestigeprojekt som detta, avslutar Per Wijkmark Ingeson.

Bygg Nyheter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript