Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Wasa Yachts varvar upp i arbetet med hälsa och säkerhet

2020-09-14

Slipning, blästring, målning och lackering… Många av de arbetsmoment som utförs av Wasa Yachts medarbetare innebär kontakt med en rad olika hälsofarliga ämnen, främst i form av olika typer av kemikalier. Varvschefen Tommy Planeryd har därför valt att ta hjälp av oss på Ahlsell för att se över behovet av framför allt andningsskydd och handskar.

Wasa Yachts ligger alldeles vid inloppet till Södertälje Kanal, där Mälaren och Östersjön möts. Det är ett anrikt båtvarv som etablerades redan i början av 1900-talet. Under årens lopp har Wasa Yachts utvecklats till ett fullservicevarv som utför alla slags arbeten och även erbjuder vinterförvaring och sommarplatser.

Arbetet på varvet innebär exponering för hälsovådliga ämnen

Varvet är inne i en expansiv fas och sedan man flyttade till sin nuvarande plats år 2016 har omsättningen fördubblats. Nu hoppas varvschef Tommy Planeryd och hans medarbetare att detaljplanen för området snart ska vinna laga kraft så att man kan fortsätta att växa och bygga nytt.

– Jag tog kontakt med Ahlsells säljare Christoffer Åkerlund i samband med att vi skulle börja sanera båtbottnar. Arbetet innebär exponering för ämnen som kan vara mycket hälsovådliga. Äldre färger kan till exempel innehålla det förbjudna ämnet tributyltenn, TBT som har hormonstörande egenskaper och är giftigt även i mycket små mängder. När vi slipar gamla bottnar är det viktigt att medarbetarna varken andas in slipdammet eller får det på kroppen.

På bilden ovan till vänster: Tommy Planeryd, varvschef på Wasa Yachts.

Specialistsäljare och leverantörer säkerställer valet av rätt produkter

Tommy hade tidigare köpt helmasker från Ahlsell som nu behövde kompletteras med ett friskluftsaggregat. Dessutom behövde han hjälp att hitta skyddshandskar optimerade för verksamhetens krav. Ahlsells PSU-specialist Patrik Axelsson kopplades in och tog tillsammans med Christoffer ett helhetsgrepp kring Wasa Yachts behov av skyddsutrustning.

– Jag jobbar ofta i team tillsammans med ansvarig säljare och kommer in i projekten när det finns behov av specifik kunskap kopplad till personligt skydd. I det här fallet valde jag att även att ta hjälp av våra leverantörer för att säkerställa att vi fick fram rätt produkter, säger Patrik Axelsson.

Efter ett första möte med Ahlsell fick Tommy Planerud i uppdrag att göra en inventering av de kemiska produkter som används vid varvet och lämna in säkerhetsdatablad på dessa. Sammantaget landade det i ett hundratal blad som sedan skickades vidare till leverantörerna.

– Utmaningen i just det här uppdraget var att det handlade om extremt många olika kemikalier. Därför kändes det skönt att kunna ta hjälp av våra leverantörer inom området, 3M som jobbar med andningsskydd och Ansell, som är specialister på handskar, säger Patrik Axelsson.

Ingen ska bli skadad eller sjuk på jobbet

Tommy Planeryd menar att utbudet av handskar till en början kändes som en liten djungel där man lätt kan gå vilse. Vem vet till exempel att en handske som skyddar mot en kemikalie kan vara ett dåligt skydd mot en annan och att man behöver olika handskar beroende på vilken kemikalie som ska hanteras? Därför är han tacksam över att Ahlsell har hjälpt honom att reda ut vad som gäller för hans verksamhet och beställer nu regelbundet handskar, andningsskydd och täckande engångsoveraller från Ahlsell.

– Den främsta anledningen bakom att våra medarbetare ska ha tillgång till rätt grejer är att jag inte vill ha på mitt samvete att någon blir sjuk eller skadad på jobbet.

 

Mer läsning om hur vi jobbar med hälsa och säkerhet

Hållbarhet Nyheter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript