Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Skräddarsydd skyddsutrustning till Skanskas högriskprojekt

2020-09-14

Sent en söndagskväll i juli 2017 larmades räddningstjänsten till Domsjö Fabrikers område utanför Örnsköldsvik sedan ett brustet avloppsrör underminerat marken och skapat ett stort slukhål. Incidenten blev startskottet för ett framgångsrikt samarbete mellan Skanska och Ahlsell som resulterade i att ett riskfyllt uppdrag kunde lösas på ett säkert sätt.

En kort tid efter incidenten fattade Domsjö Fabriker beslut om att se över anläggningens avloppsnät för att se vad som behövde göras för att undvika framtida produktionsstopp. Uppdraget att göra en inspektion i samtliga nedgångsbrunnar i området gick till Skanska och underentreprenören Delete AB. Det innebar att två medarbetare skulle behöva gå ner i de åtta meter djupa brunnarna för att stänga av avloppsflödet och därefter genomföra en inspektion, och eventuellt även renovera rören.

Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet

För byggföretaget Skanska är säkerhet en hjärtefråga. Målet är säkra och hälsosamma arbetsplatser där alla ska kunna känna sig trygga. Det inkluderar såväl företagets egna medarbetare som de underentreprenörer som är verksamma i projekten. Därför var det förstås en självklarhet att säkerställa förhållandena när avloppsnätet vid Domsjö Fabriker skulle inspekteras under ett planerat driftstopp

– Jag blev inkopplad i projektet ganska omgående. Slukhålet som uppstått var en sak, men det var när arbetet i nedgångsbrunnarna och inspektionen av avloppssystemet blev aktuellt som frågan om säkerhetsutrustning dök uppberättar Kenth Thorsell som är förrådsansvarig uthyrare på Skanskas industridel som har ett underhållsavtal med Domsjö Fabriker.

Riskanalys identifierar uppdragets alla risker och utmaningar

Kenth Thorsell samarbetar sedan länge med Ahlsell när det gäller inköp till Skanskas projekt i regionen. Ett samtal till säljaren Ulf Edbladh ligger alltid nära till hands. Så också den här gången när Kenth behövde handla upp skyddsutrustning. Den här gången valde Ulf att även koppla in sin kollega Mats Wihlborg som är specialistsäljare inom Personligt Skydd som snabbt satte sig in i projektet.

– Arbetet inleddes med en riskanalys där vi gjorde en genomlysning av hela problematiken och identifierade alla de risker och utmaningar som var förenade med uppdraget. Vi kom snabbt fram till att det inte bara handlade om att ge förslag på optimal skyddsutrustning. Vi behövde även utforma en räddningsplan om någonting oförutsett skulle inträffa under arbetets gång, säger Mats Wihlborg.

Leverantörsneutralt och i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbete i brunnar innebär både en risk för syrebrist och kontakt med farliga gaser. Tillträdesvägen kan vara besvärlig och att arbetet ska utföras i ett trångt utrymme innebär särskilda risker, bland annat om man behöver evakuera någon nödställd. Eftersom brunnarna ofta är flera meter djupa krävs även fallskydd. På fabriksområdet i Örnsköldsvik förekommer även tung trafik, vilket innebar att man även behövde spärra av runt brunnarna.

Riskanalysen visade att arbetet i brunnarna skulle innebära en risk för exponering för de giftiga gaserna svavelväte och svaveldioxid samt rester av ämnet lut som är starkt frätande. Att gaserna är explosiva gjorde att man måste förbereda sig för en snabb evakuering.

– Vi fick otroligt bra respons från Mats och Ulf som gick in i uppdraget med stort engagemang och visade förslag från olika fabrikat. Det känns bra att Ahlsell arbetar leverantörsneutralt med kundens bästa i fokus och i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter, säger Kenth Thorsell.

På bilden ovan till höger: Ulf Edbladh, säljare på Ahlsell, Kent Thorsell, förrådsansvarig uthyrare på Skanskas industridel och Mats Wihlborg, specialistsäljare inom personligt skydd på Ahlsell.

En totallösning på vad som krävs för att säkerställa uppdraget

Mats och Ulf från Ahlsell lämnade förslag på ett komplett tryckluftssystem med helmasker och dubbelt skydd för att säkra tillförseln av frisk luft under hela uppdraget, gasvarnare, heltäckande engångsdräkter och skyddshandskar. I offerten ingick även uppkoppling av samtliga system, säkerställande av funktion och utbildning innan driftsättning. Skanska ansvarade för att tillhandahålla kompressorer samt fallskydd och elvinsch för evakuering.

– Valet av Ahlsell grundade sig inte på bästa pris, snarare på att vi fick en totallösning på vad som skulle krävas för att säkerställa uppdraget. Mats och Ulf rätade ut alla frågetecken och delade med sig av värdefull kunskap som vi har kunnat ta med oss till liknande projekt, säger Kenth Thorsell.

Det lyckade projektet har gett ringar på vattnet och efter uppdraget i Örnsköldsvik har vi på Ahlsell genomfört flera riskanalyser på ett liknande sätt och även levererat liknande lösningar till andra företag och projekt.

 

Fakta: Slukhål

Ordet slukhål är ingen vetenskaplig term, utan en vardaglig benämning för ett hål som plötsligt öppnar sig i marken. Det finns både naturliga slukhål och slukhål som har med människans byggnationer och aktiviteter att göra. De senare uppstår i regel genom att vatten transporterar bort material under ytan och att man därför inte ser inte att marken undermineras. Det kan, som i Domsjö Fabrikers fall, handla om läckande vatten- och avloppsledningar eller kraftiga skyfall.

 

Mer läsning om hur vi jobbar med hälsa och säkerhet

Hållbarhet Nyheter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript