Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Nu tar vi nästa steg i utfasningen av miljöskadliga köldmedier!

2020-11-30

Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen i kraft. Det är en gemensam EU-förordning som reglerar användandet av köldmedier med växthuspåverkan. Vid årsskiftet kommer nya regler kring nedtrappningen av den årliga konsumtionen av f-gaser vilket påverkar branschen. Då känns det tryggt att vi på Ahlsell ligger i framkant, både med produkter anpassade till nya köldmedier och kompetens kring installation och underhåll.

F-gasförordningen införs trappstegsvis med målet att den årliga förbrukningen av f-gaser år 2030 ska vara högst 21 procent jämfört med 2015 års nivå. Vid årsskiftet 2020/2021 sker ytterligare en nedtrappning som innebär att cirka 1/3 (29 procent) av den kvarvarande tillgängliga kvotmängden av köldmedium försvinner. 

Förändringar för kommersiell kyla

Det segment där det kommer stora förändringar under 2021 är kommersiell kyla i medelstora anläggningar där tillverkarna av kompressorer och aggregat nu är redo att släppa produkter för bland annat R454C. 

– Det är ett syntetiskt köldmedium med GWP 148 som kan ses som en långsiktig ersättare för R404A som blev förbjudet att använda vid nyinstallation från årsskiftet 2020. R454C tillhör dock kategorin A2L vilket innebär att köldmediet är klassat som lätt brännbart. Det ställer nya krav på bland annat kompetens, maskiner, verktyg och komponenter, säger Gustav Hammarberg Lindström, produktchef köldmedier på Ahlsell.

Vi gör övergången smidig

Vårt uppdrag är att se till att övergången blir så smidig som möjligt. Därför har man bland annat ett helt nytt sortiment av kylmaskiner under upparbetning som kommer att ligga klart i början av nästa år. 

– Vi arbetar kontinuerligt med både befintliga och nya leverantörer för att täcka en förväntad efterfrågan på nya produkter, säger Mattias Jansson, produktchef kondensing units och kompressorer på Ahlsell.

Framtidssäkra anläggningen med nya köldmedier

Mattias lyfter fram aggregaten från Emerson som vi på Ahlsell har ett nära samarbete med och som nu lanserar en helt ny linje av ZX-aggregat. Fördelen med dessa är att man redan nu kan förbereda och framtidssäkra sin anläggning för nya köldmedier och ta övergången när den kommer. Ett nytt sortiment med nya energieffektiva varvtalsstyrda aggregat är också på ingång. 
 
Mattias vill även lyfta fram kylmaskiner som använder CO2 som en del av lösningen. CO2 är ett naturligt köldmedium med ett GWP-värde på 1. Det innebär att det är marknadens mest miljövänliga med så gott som samma egenskaper som andra konventionella köldmedier. 

– Den största skillnaden ligger i det höga arbetstryck som krävs för att skapa kyla med CO2, men med den teknik och de komponenter som finns tillgängliga i dag är det inte ett problem. I vår satsning ingår därför en utökning av CO2-sortimentet, säger Mattias Jansson.

Höga krav på materialet i kylkomponenterna

Den stora förändringen mot kylkomponenter för traditionella köldmedier är anpassningen mot brännbarheten i A2L och A3 köldmedierna där den senare har högre brännbarhet än A2L. För att hantera denna måste komponenterna utformas på ett sätt så att inga gnistor kan bildas. Det kan undvikas genom till exempel inkapsling av kontakter eller val av material som är gnistsäkert.

– I dag är det inte längre ett fåtal köldmedier att ta hänsyn till när man tar fram komponenter till ett kylsystem, utan en hel drös, och nya köldmedier utvecklas hela tiden. Många komponenter kan därför, utöver traditionella köldmedier, även hantera A2L, A3 (tex propan), CO2 och Ammoniak. Detta ställer höga krav på materialet i kylkomponenterna då de bland annat ska klara både höga tryck, brännbarhet och korrosivitet, säger Markus Ahlmén, produktchef verktyg och komponenter på Ahlsell. 

All utrustning finns tillgänglig

För att kunna utföra service på aggregat med A2L och A3 köldmedier krävs utrustning i form av vakuumpump, tömningsaggregat, läcksökare, cirkulationsfläkt, manometerställ och portabelt gaslarm. Verktyg som är anpassade för den brännbarhet och explosionsrisk som A2L och A3 köldmedium medför:

– Vi har all utrustning tillgänglig för våra kunder, så det finns inga hinder att börja jobba med dessa låg-GWP köldmedier. Det viktiga är att man läser användarmanualerna och följer de försiktighetsåtgärder som finns för den utrustning man använder, säger Markus Ahlmén.

 

Fakta – F-gasförordningen

  • EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser började gälla från den 1 januari 2015. Den svenska f-gasförordningen trädde i kraft den 1 januari 2017. Förordningen införs trappstegsvis och målet är att den årligen förbrukningen av f-gaser år 2030 ska vara högst 21 procent jämfört med 2015 års nivå. 
  • Förordningen innebär också nya regler kring läcksökningsrutiner- och intervall.
  • Förordningen innebär att antalet anläggningar med alternativa köldmedier kommer öka kraftigt, till exempel koldioxid, propan, propen, ammoniak samt olika typer av HFC- och HFO-köldmedier.
 
Källa: Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen
 
 

Mer läsning om nya köldmedier med lägre klimatpåverkan och vårt övriga kylsortiment

Vi står redo med produkterna som uppfyller Ecodesigndirektivet (ErP 2021)
Full kontroll på inomhusklimatet med Innova PAC
Kylmedelskylare från Ahlsell optimerar driften vid Tallholmen
ProFroid Quiet CO2OL – bra för plånbok och planet
Storkök för stora och små med varvtalsstyrda iCool aggregat
Ready to Install öppnar upp för nya
Kyl

Kyl Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.