Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Dags för digitalisering och uppkopplad byggplats

2019-10-07

I projektet Uppkopplad byggplats samarbetar Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet med företag i bygg- och tekniksektorn, däribland Ahlsell. Syftet är att möjliggöra digitalisering av byggplatser, vilket kommer att öka effektiviteten och minska både kostnader och ledtider inom flera områden.

Målet med en uppkopplad byggplats är att skapa ett tekniskt språng för byggbranschen, som leder till digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering. I förlängningen kommer det att ge kortare byggtider, ökad produktivitet, samt minskade kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan.

– Vi hoppas på att locka nya aktörer till byggbranschen som kan bidra till att driva den digitala utvecklingen. Vi vill också skapa förutsättningar för nya affärsmodeller och en ökad lönsamhet för de aktörer som är verksamma i byggbranschen, säger Martin Rudberg, professor i bygglogistik på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

En plattform för test och utvärdering

Uppkopplad byggplats är ett så kallat testbäddsprojekt, det vill säga en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar. Projektet ingår i Smart Built Environment som är ett av regeringens strategiska samverkansprogram och koordineras av IQ Samhällsbyggnad. Det har en budget på omkring 51 miljoner kronor och ska pågå fram till 2021. Vinnova bidrar med 25,5 miljoner kronor och resten av budgeten utgörs av deltagarnas egna insatser.

Ett 40-tal organisationer från olika delar av bygg- och teknikbranschen deltar i projektet, där bland annat NCC, Skanska, Peab, Lindbäcks Bygg och BoKlok upplåter bygg- och tillverkningsplatser som testbäddar. Några av de företag som tillhandahåller olika digitala lösningar är Telia, TPO och Qlocx.

På bilden till höger: Martin Rudberg, professor i bygglogistik på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

Smart lås kopplat till app och planeringsverktyg

Ahlsell deltar med sin höga leveransprecision som partner i ett av testbäddsprojekten. Tillsammans med Qlocx och Ramirent samarbetar man kring leveranserna till en smart leveranscontainer som just nu finns uppställd vid byggnationen av NCC:s nya huvudkontor i Järva krog norr om Stockholm. Containern är placerad i byggplatsens skalskydd med en dörr mot utsidan och en mot insidan. Dörrarna är försedda med Qlocx smarta lås som i sin tur är kopplade till en app och ett planeringsverktyg. Genom appen får Ahlsells transportör Olab tillgång till en engångskod med vilken det smarta låset kan öppnas via en bluetoothsignal. När materialet är levererat till containern skickas ett pushmeddelande till de ansvariga som slipper avbryta sitt arbete för att möta upp leveransen, utan istället kan hämta materialet när det passar.

– Vi har sett att arbetstiden utnyttjas mer effektivt tack vare färre avbrott och färre telefonsamtal kopplade till leveranserna. Det har fungerat så bra att NCC nu väljer att behålla containern efter det att själva testprojektet är avslutat. Man funderar även på att bygga ut konceptet till att omfatta en hel lossningszon för större material, säger Martin Rudberg.

En vitamininjektion för byggbranschen

Målbilden framåt är att projektet ska skalas upp mer mot ett traditionellt bygglogistikprojekt. Här har Ahlsell redan ett välfungerande koncept som implementerats i flera projekt över hela landet.

– Qlocx system kopplat till en container öppnar upp för leveranser dygnets alla timmar vilket gör att vi kan styra leveranserna till vissa klockslag och även samlasta optimalt. Alla vinner på att man fångar upp våra leveransflöden på ett bra och strukturerat sätt, säger Anders Ivarsson, chef Bygglogistik på Ahlsell.

Martin Rudberg uppskattar att ha storbyggarna med på tåget och att dessa är öppna för att jobba ihop kring dessa frågor. Han beskriver projektet som en vitamininjektion för byggbranschen som fått upp ögonen för digitaliseringens många möjligheter.

– Vi gnäller ofta över att byggbranschen är trög och konservativ, men nu börjar det röra på sig. Äntligen ser vi en reell utveckling av branschens produktivitet, avslutar Martin Rudberg.

Bygg VA & Mark

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript