Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Multidisciplinärt samarbete med Subterra i Förbifarten

2019-03-11

Det pågår en intensiv verksamhet i flera parallella etapper i Trafikverkets gigantiska projekt Förbifart Stockholm. Det tjeckiska företaget Subterra är en av huvudleverantörerna för bergtunnlarna i projektet och har samlat en stor del av inköpen till Ahlsell.

Av den 21 kilometer långa nya leden kommer drygt 18 kilometer gå i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Huvudtunneln ska sträcka sig 16,5 kilometer, mellan Kungens kurva och Hjulsta. Dessutom ingår den kortare Akallatunneln på 1,8 kilometer under Järvafältet. Tunnelarbetena har pågått sedan 2016 och beräknas vara klara 2026.

Ett komplett sortiment och värdefull spetskompetens inom alla segment

En av de största utmaningarna i ett projekt som detta är just behovet av stora mängder material från flera olika produktsegment. Det innebär att entreprenörerna behöver hantera många leverantörer, beställningar, leveranser och fakturor. Ett resurskrävande arbete som helt klart ökar komplexiteten i projektet.

Jenny Linke arbetar som regional KAM och projektledare multidisciplinära projekt på Ahlsell region Stockholm och har den övergripande kontakten med de kunder som är involverade i Förbifart Stockholm.  Hon menar att det är spännande att vara delaktig i ett projekt av den här digniteten och kunna hjälpa till att lösa eventuella problem under resans gång.

- Att få vara med i byggnationen av Förbifart Stockholm visar verkligen styrkan i vårt varumärke. Utöver marknadens bredaste sortiment av produkter tillhandahåller vi värdefull specialistkompetens inom alla våra segment, till exempel kring VA, betongkomplement, el, infästning och personlig skyddsutrustning.

På bilden: till vänster Magnus Gunnarsson, entreprenadchef på Subterra, till höger Fredrik Landelius, Subterra.

Samlade inköp sparar tid, ökar effektiviteten och sänker kostnaderna

Det tjeckiska företaget Subterra är en av Trafikverkets sex huvudleverantörer för bergtunnlarna i projektet. I företagets pågående uppdrag ingår cirka 8 kilometer huvudtunnlar, 4 kilometer ramptunnlar och 1,5 kilometer utrymningsvägar – totalt 1,6 miljoner kubikmeter berg. Utöver bergarbete ingår markarbeten, betongarbeten, inklädnad av tunnlarna, utrymmen för installationer och installationer.
 
Ahlsell fick tidigt kontakt med Subterra som ville minska antalet leverantörer i projektet. I dag har de samlat en stor del av sina inköp till Ahlsell i syfte att spara tid, öka effektiviteten och sänka sina kostnader.

- Vi kände till Ahlsell sedan tidigare och visste att de kunde vara behjälpliga med de produkter och den kompetens som vi efterfrågar i projektet, säger Fredrik Landelius som är blockchef berg på Subterra. Dessutom uppskattar vi Ahlsells logistikerbjudande som innebär att vi kan lägga beställningar innan 18.00 och få en samlad leverans ut till arbetsplatsen nästa förmiddag. När inköpen inte är spridda på många olika leverantörer minskar antalet fakturor vilket sparar både arbete och energi.

Fördel med närhet till välsorterade proffsbutiker

I dagsläget handlar Subterra alla arbetskläder från Ahlsell liksom el- och förbrukningsmaterial, handverktyg, rör, betongkomplement liksom infästning. Ytterligare en fördel som har talat för Ahlsell vid byggnationen av Förbifart Stockholm är närheten till välsorterade proffsbutiker. Butiken i Kungens Kurva ligger i direkt anslutning till Förbifartens södra infart och butiken i Häggvik har även den ett strategiskt läge vid den norra infarten.

- Från början köpte vi mycket elmaterial på annat håll som vi nu lagt över till Ahlsell. Dessutom växer samarbetet i takt med att arbetet fortskrider och att vi efterfrågar produkter från andra segment, konstaterar Magnus Gunnarsson entreprenadchef på Subterra.

På bilden till vänster: Jenny Linke, regional KAM och projektledare multidisciplinära projekt i region Stockholm, vid Slussenprojektet.

Partnerskap snarare än ett kund-leverantörsförhållande

På södra sidan Stockholm har Subterra sprängt ut huvudtunneln vid Skärholmen. Nu pågår en av de tekniskt mest utmanande delarna i projektet när tunnelpassagerna under Mälaren ska färdigställas. Subterra ansvarar för den första Mälarpassagen som är 200 meter lång och sträcker sig från stranden i Sätra till ön Kungshatt. Här är det geologin som är den stora utmaningen eftersom berget under Mälaren är mer uppsprucket och poröst än under de sträckor där tunneln går under fast mark.

Jenny Linke beskriver Ahlsells relation med Subterra som ett partnerskap snarare än ett kund-leverantörsförhållande och ser det som ett skolexempel på hur Ahlsell ska arbeta.

- För att vara till störst nytta för Subterra har vi skräddarsytt ett team som passar deras organisation och där vi matchat den rätta kompetensen från vår sida med Subterras olika funktioner i projektet. Tillsammans arbetar vi som partners för att komma framåt och hitta de bästa lösningarna i projektet.

 

Mer läsning för dig som är intresserad av bra byggplatslogistik:

Vår byggplatslogistik
HENT satsar på effektiv bygglogistik
En komplett partner vid stora, multidisciplinära projekt
Spara tid och pengar med effektiv byggplatslogistik

Bygg VA EL

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.