Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

HVO100 - Ett steg i kampen för klimatet

2022-01-12

Som ett led i arbetet med att minska vår klimatpåverkan kör vi sedan den 1 juli 2021 alla våra fjärrtransporter på HVO100. Detta gör vi i samarbete med vår största samarbetspartner på transporter – DB Schenker.

Att säga att klimatet är en av vår tids viktigaste frågor är ingen överdrift och att driva en verksamhet av vår storlek där effektiv logistik skapar grund för vår affärsidé medför ett stort ansvar. Vi jobbar därför aktivt, på egen hand och med våra transportpartners, för att säkerställa att leveranserna ska bli mindre påfrestande för klimatet. Förutom att sampacka och optimera fyllnadsgraden i våra leveranser, testa ny teknik för eldrift och utveckla metoder för att minska emballage fasar vi nu ut fossila drivmedel.

HVO100 i våra fjärrtransporter

HVO100 är ett bränsle som i huvudsak består av slakteriavfall och rester från skogsbruket. Sedan 1 juli 2021 kör vi alla våra fjärrtransporter på HVO100. Jonas Lovenhill, Transportchef på Ahlsell Sverige berättar mer om initiativet.

– Vi håller på att växla över från fossila till alternativa drivmedel. Nu tankar vi HVO100 på alla våra planerade fjärrtransporter. Det är en välinriktad åtgärd och medför att vi där minskar utsläppen av fossil koldioxid betydligt – närmare bestämt ca 80% och 4 000 ton på årsbasis.

Hur många fjärrtransporter berörs?

– Vi har genomfört detta på alla planerade fjärrtransporter från vårt centrallager i Hallsberg till distributionsterminalerna runt om i landet. Det motsvarar ca 85 långtradare om dagen. Fjärrdragningarna står för en betydande del av utsläppen från våra transporter och genom att fokusera på det flödet har vi lyckats göra stor skillnad snabbt, berättar Jonas och fortsätter:

– I det här initiativet har vi krokat arm med DB Schenker och jobbar tillsammans för att bli ännu bättre. Vi delar målsättningar om hur vi ska fortsätta och bli fossilfria, vi stannar ju inte här.

Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker, håller med:
– Både vi och Ahlsell känner ett stort engagemang för klimatet och vårt nära samarbete hjälper oss att snabbare ställa om till fossilfrihet.

HVO100 är en lösning bland flera

Vi ska inom Ahlsell halvera vårt CO₂-avtryck från 2016 till 2030, med siktet tydligt inställt mot att vara fossilfria senast 2045. För att lyckas med detta krävs ett stort antal aktiviteter. Hur jobbar vi med detta mer konkret?

– När det gäller transporter så jobbar vi på flera spår samtidigt. Ett spår är alternativa drivmedel och här tror vi inte på en universal lösning utan tvärtom - en kombination av flera olika lösningar, varav HVO är en. För oss är det viktigt att förstå vilken lösning som bäst kommer till sin rätt inom vilken del av vår logistik och HVO är idag mest rätt lösning för våra fjärrtransporter. Gas är ett annat intressant spår som vi utvecklar. Vi är även anslutna till Region Örebros elektrifieringslöfte och driver sedan i våras ett pilotprojekt med eldriven lastbil. Det handlar om att jobba både kort- och långsiktigt - samtidigt - eftersom en del lösningar är mer utvecklade och andra behöver mer tid på sig. Tänka långsiktigt och agera nu, avslutar Jonas Lovenhill.

Fakta om HVO i fossilfria transporter

HVO (Hydrerande Vegetabiliska Oljor) är ett biodrivmedel som antingen blandas med fossil diesel för att minska dess klimatpåverkan men som också kan användas för sig självt i de flesta moderna dieselmotorer.

Det fossilfria bränslet minskar utsläppen
Uppskattningar från producenter menar att det fossilfria bränslet reducerar utsläppen med upp till 90% medan uppskattningar från intresseorganisationer är mer försiktiga och pekar på mer än 75%. Detta är dock beroende på motor och varifrån råvarorna hämtas från. Enligt Energimyndigheten bestod råvarorna 2016 till 80% av vegetabilisk eller animalisk avfallsolja, PFAD eller slakteriavfall. Svenskproducerad HVO baseras främst på tallolja och avfallsolja.

Tillgången på råvaror för tillverkning en utmaning för svenska HVO-produktionen
Den största utmaningen för den svenska HVO-produktionen idag är tillgången på råvaror för tillverkning. PFAD – restprodukter från palmoljeindustrin – står idag för en betydande del av den globala produktionen av HVO. Röster har därför varnat för att den påverkan som palmoljeindustrin står för idag riskerar att omintetgöra de klimatvinster som görs när PFAD används som bas i HVO. Det är väldigt tveksamt om fortsatt användning av PFAD kommer att vara hållbart för att skala upp på lång sikt.

I Sverige finns det främst två stora leverantörer av HVO: Preem och Neste. Preem använder inte av palmolja i sin produktion för den svenska marknaden. Neste, däremot, som levererar större mängder än konkurrenten, har palmolja men ser till att den PFAD/palmolja som används är certifierad i enlighet med RSPO-riktlinjer. I dagsläget är det svårt att som enskilt företag helt undvika att köpa större mängder HVO utan palmolja, men i takt med att efterfrågan ökar så ökar även valmöjligheterna. På Ahlsell kravställs idag att produkter innehållande palmolja (eller palmoljerester) måste vara certifierade.

 

Mer om hur vi jobbar med hållbarhet och transporter

Hållbarhet Nyheter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript