Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Bravida väljer Ahlsell för kylsystem till livsmedel

2022-06-02

Det breda utbudet, konkurrenskraftiga priser, hög kompetens och samfrakt vid leverans är några av anledningarna till att Bravida har valt oss på Ahlsell som samarbetspartner under många år. Ett aktuellt projekt där Bravida och vi har samarbetat är för Johan i Hallen & Bergfalk, ett företag som levererar livsmedel till i huvudsak restaurangkök.

Sedan många år tillbaka är vi på Ahlsell avtalspartner till Bravida. Bland annat bistår vi med olika lösningar inom kyla, allt från komfortkyla och kommersiell kyla till process- och telekomkyla samt värmepumpar.

Luftkylda vätskekylaggregat till restaurangkök

Ett aktuellt projekt där Bravida och vi har samarbetat är för Johan i Hallen & Bergfalk, ett företag som levererar livsmedel till i huvudsak restaurangkök. Hit har vi har levererat tre luftkylda vätskekylaggregat om cirka 40 kW effekt vardera från Clint.

– Vi har även levererat 23 fläktluftkylare från tillverkaren Güntner som betjänas av vätskekylaggregaten. Utrustningen har installerats i Bergfalks lager i Älvsjö där de mellanlagrar livsmedel innan vidare transport ut till slutkund, säger Mikael Davidsson, specialistsäljare Kyl hos Ahlsell.

Bravida har varit ansvarig för installationen och fick en förfrågan på luftkylda vätskekylaggregat för att klara det ökade kylbehovet hos slutkunden.

– När det handlar om kylaggregat finns det ofta krav på energieffektivitet samt miljökrav såsom GWP-värdet på köldmediet. En utmaning kan också gälla ljudkrav, att det inte får vara för hög ljudnivå för att kunna upprätthålla en bra arbetsmiljö för de anställda som ska arbeta i kylrummet, berättar Mikael.

Positivt med brett sortiment

Utmaningen i projektet var att Bravida behövde transportera aggregaten genom hela anläggningen för att få dem på plats, inte minst eftersom varje enhet väger 630 kilo.

– Nu är alla kylaggregat på plats. De har en kapacitet så att kunden i framtiden kan bygga ut verksamheten om det behövs, berättar Dragan Avramovic, projektledare hos Bravida.

Han ser en stor fördel med att vi på Ahlsell kan fungera som helhetsleverantör om så behövs.

– I varje projekt är det många delar som behöver komponenter inom allt från VVS och el till isolering och kyl. Att kunna få aggregat och fläktluftkylare, men också alla mindre komponenter från en och samma leverantör underlättar leveranserna för oss, säger Dragan.

Enklare och mer miljösmart med samfrakt

Stefan Wisborg, avdelningschef för Cooling inom Bravida i Stockholm, tycker även han att samarbetet med oss på Ahlsell fungerar bra. Han uppskattar vårt breda sortiment där Bravida alltid kan få kompletta leveranser från en enda leverantör.

– Dels underlättar det för oss i kontakten med Ahlsell, men vi värderar även miljöaspekten högt. På det här sättet kan vi minska vårt klimatavtryck genom att alla produkter samfraktas i stället för att få flera leveranser från olika leverantörer.

Fler spännande projekt med fokus på livsmedel

En annan styrka som Stefan ser hos oss är medarbetarnas höga kompetens. Han tycker också att det finns stora fördelar med en kontakt som håller i alla trådar kring logistiken.

– Vi kan alltid ha en kreativ dialog och bolla idéer. Medarbetarna är mycket tekniskt kunniga samt väldigt pragmatiska och återkommer ofta med en lösning på uppkomna problem. Ett samtal räcker för att vår kontakt ska sy ihop leveransen från alla håll. Det sparar tid för oss och underlättar även i dialogen med Ahlsell.

Ahlsell Kyl är just nu involverade i en rad spännande projekt. Bland annat har 28 splitaggregat av typen Innova PAC med 4-vägskassetter och köldmedium R32 levererats till en större aktör inom livsmedelssektorn. Planen är att ännu fler ska levereras längre fram.

– Ofta får vi dessa beställningar med väldigt kort varsel. För att vi ska få uppdraget måste vi kvalitetssäkra leveranserna mot vår kund och se till att den satta tidsplanen följs. Där har hela branschen en utmaning, att bli bättre på att ge skarpare svar vad gäller leveranstider, konstaterar Stefan.

 

Mer om hur vi kan hjälpa till med smarta kyllösningar

Kyl Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript