Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vi är med och säkrar vattenförsörjningen i Skåne

2022-03-04

För Sydvattens räkning bygger nu Peab en nio kilometer lång dricksvattenledning från Vombverket som ska möta framtida befolkningstillväxt och vattenbehov i sydvästra Skåne. Det är ett av landets största VA-projekt till vilket vi på Ahlsell har fått förtroende att leverera nio kilometer segjärnsrör i dimension 1 200 millimeter.

Investeringsbehovet i Sveriges vatten- och avloppsnät är gigantiskt. Under de närmaste åren krävs både stora satsningar på̊ nya ledningar och reinvesteringar för att byta delar som är uttjänta. Sydvattens vattenverk vid Vombsjön producerar varje sekund cirka 1 000 liter dricksvatten till stora delar av Skåne. Nu har Peab fått i uppdrag att anlägga Vomb-3 som är en ny, nio kilometer lång dricksvattenledning mellan Vombverket och reservoarer i Norra Ugglarp.

Effektiv och mer miljövänlig transport med båt

Det kommunalägda bolaget Sydvatten har valt segjärnsrör till Vomb-3 vilket i många projekt anses som det bästa alternativet sett till totalekonomi, livslängd, kvalitet och miljö. Rören är fördelaktiga vid stora dimensioner och går relativt snabbt att montera. Dessutom är de till 100 procent återvinningsbara.

– Vi förhandlade med ett antal leverantörer där vi i slutändan kom fram till att Ahlsell var bäst lämpad. Bland annat känner vi en trygghet i att det finns ett stort kunnande i Ahlsell som vi kommer att ha stor nytta av i det här komplexa projektet, säger Patrik Magnusson, avdelningschef Infra på Peab.

Projektets utmaningar handlar till stor del om logistiken kring rören som har en invändig diameter på 1 200 mm, är 8 meter långa och väger 4 ton styck. De kommer från det Saint-Gobain ägda företaget PAM som världsledande på rörsystem i segjärn med tillverkning i nordöstra Frankrike.

– Eftersom rören är så stora och tunga kan man bara transportera två rör per lastbil vilket skulle innebära 562 lastbilstransporter från Frankrike till Sverige. Nu får vi i stället tre leveranser med båt från Antwerpen till Trelleborg, vilket är ett effektivare och mer miljövänligt alternativ, säger Patrik Magnusson.

Ett prestigeprojekt där Ahlsell bistår med produkter, logistik och kompetens

Utöver att rören är tunga och svåra att hantera, finns det en utmaning med högt grundvatten på vissa delar av ledningens sträckning. Dessutom får det inte komma in smuts i rören som behöver hanteras på ett speciellt sätt eftersom det ska gå dricksvatten i dem.

– Från Ahlsells sida är vi naturligtvis glada och stolta över att få leverera till ett prestigeprojekt som detta. Här får vi möjlighet att leverera på flera delar och verkligen lyfta fram Ahlsells helhetserbjudande kring produkter, logistik och kompetens, säger Mathias Stedt, försäljningschef VA.

Etablering sker i mars då även den första av de tre rörleveranserna kommer till Trelleborgs hamn. Arbetet pågår sedan fram till årsskiftet och hela ledningen ska vara rengjord och driftsatt sista april 2023.

– Vi har gjort några entreprenader för Sydvatten tidigare och det är roligt att vi fått deras fortsatta förtroende. Vår förhoppning är att Ahlsell ska kunna bistå oss med praktiska tips och idéer i projektet under hela resans gång, avslutar Patrik Magnusson.

 

Mer om hur vi kan hjälpa till med mer hållbara VA & Mark-projekt

VA & Mark Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript