Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Arriba optimerar arbetet med Bygglogistik à la Ahlsell

2021-12-03

På Gotland rullar just nu ett spännande projekt med Bygglogistik som är en del av vårt erbjudande inom Tjänstelogistik. Uppdraget sker tillsammans med vår kund Arriba Byggnads AB som just nu bygger om Åkermanska stiftelsen i centrala Visby till exklusiva bostadsrätter.

I en pampig grav på Östra kyrkogården i Visby vilar konsul Otto Åkerman. I slutet av 1800-talet var han en aktad och förmögen man som bland annat bekostade byggnationen av Åkermanska stiftelsen i det vackra parkområdet Palissaderna, strax söder om Visby ringmur. Nu renoveras de befintliga fastigheterna och kompletteras med två nya byggnader för att skapa plats för 45 bostadsrätter. Ahlsell levererar det mesta av materialet och har även kopplat tjänsten Bygglogistik till projektet som drivs av Arriba Byggnads AB.

Säkrare, mer hållbart och effektivt projekt med Bygglogistik

Att renovera och bygga nytt i det vackra parkområdet har sina utmaningar. Det är ont om utrymme och dåliga förutsättningar att lossa och lagra varor. Dessutom har parkens träd ett stort natur- och kulturhistoriskt värde vilket gör att de inte får skadas av transporterna till och från byggarbetsplatsen. Arriba har ett nära samarbete med Ahlsell och var nyfikna på vad tjänsten Bygglogistik skulle kunna tillföra för mervärden i projektet.

– Om- och tillbyggnaden av Åkermanska stiftelsen lämpar sig väldigt bra för Bygglogistik. Inte minst eftersom lagrings- och lossningsutrymmena på byggplatsen är i princip obefintliga. Att samordna och utnyttja resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt med hjälp av Ahlsells tjänst passade oss därför som handen i handsken, säger Ingemar Hübner, enhetschef Entreprenad på Arriba.

Målet med Bygglogistik är att bidra till ett säkrare, mer hållbart och effektivt projekt. Det uppnås genom att analysera behoven och förutsättningarna och tillsammans med kunden sätta en gemensam plan kring leveranserna. På så vis kan flödet av varor optimeras och störningar som är kopplade till materialleveranserna minskas.

– Efter inledande diskussioner med Arribas plats- och arbetsledning kring projektets krav och möjligheter presenterade vi en logistikplan. Den bygger på ett projektlager där vi mellanlagrar allt material och levererar det när det ska användas i projektet säger Anton Hultin som är chef tjänstelogistik på Ahlsell i region Sydost.

Myloc ger ett helhetsperspektiv på materialflödet

Eftersom projektet är Ahlsell första med tjänsten Bygglogistik på Gotland behövde man hitta lokala samarbetspartners med ansvar för lager, transporter och inbärning av material.

– I dag har vi ett avtalat projektlager på extern plats, men jag vill hellre kalla det för ett distributionslager eftersom materialet ska in och ut i ett ständigt flöde. Här har vi möjlighet att packa om, sampacka och även göra kittningar per hus, våning, lägenhet, rum och även yta i rum. Fördelen med terminalen är att den inte är begränsad till Ahlsells försäljning. Den är öppen för allt material som ska till projektet, även sådant som kommer från andra leverantörer, säger Kristoffer Green, utesäljare Bygg på Ahlsell.

Bygglogistik i Ahlsells regi innebär också tillgång till den molnbaserade IT-lösningen Myloc som hjälper byggprojektet att styra material och logistikresurser från leverantören fram till den slutliga montageplatsen i byggproduktionen.

– Det är ett jättesmidigt verktyg som ger ett helhetsperspektiv på materialflödet från planering och avrop till packning, märkning och leverans till installationsplats. Med Myloc är det enkelt att dela information i realtid, vilket bidrar till ökad spårbarhet och kontroll.

Rätt material till rätt plats vid rätt tidpunkt

Ahlsell har även engagerat en underentreprenör som utifrån Arribas önskemål ansvarar för inbärning av materialet. Det betyder att leveranserna inte bara går till byggplatsen, utan till exakt till den plats där det ska användas.

– Vi strävar efter att leveranserna ska gå från lagret vid 16:00. I de fall Arriba önskar inbärning är vår underleverantör på plats vid byggplatsen 15:30 för att få veta var materialet ska placeras. När yrkesarbetarna sedan kommer morgonen därpå kan de gå i gång och producera direkt, utan att behöva ödsla tid på att hämta material, säger Anton Hultin.

I dagarna kommer Ahlsell även att bygga upp ett driftförråd på byggarbetsplatsen som ska kunna användas av Arriba, men också av underentreprenörerna inom el, plåt och ventilation. Uttag från förrådet görs med hjälp av Ahlsell Storage appen där materialet enkelt skannas via en streckkod. Tack vare ett förutbestämt beställningssaldo skickas en automatisk påfyllnadsorder till Ahlsell när ett visst antal finns kvar i hyllan.

– Det blir ett flerpartsförråd med förnödenheter som behöver finnas nära till hands i projektet. Man kan beskriva det som en Ahlsellbutik i miniformat som effektiviserar materialflödet och ökar driftssäkerheten, säger Kristoffer Green.

Anton Hultin menar att fördelen med Ahlsells lösningar kring Bygglogistik är att de är flexibla och kan appliceras på vilket byggprojekt som helst. En helhetslösning som den Arriba har valt i projektet på Gotland passar kanske inte alla, men bara genom att se till att det dagliga flödet kommer till byggplatsen med en fast bil, kan göra stor skillnad.

– Den stora förändringen är att det inte blir en massa material stående på arbetsplatsen som är i vägen, riskerar att bli förstört eller i värsta fall stulet. Det sparar tid men ger också ekonomiska och miljömässiga vinster i projektet.

 

Fakta: Effektiv bygglogistik genererar hållbart byggande

Forskningen talar sitt tydliga språk. Den visar bland annat att effektiv logistik kan sänka byggkostnaderna med upp till 20 procent och öka arbetsproduktiviteten hos yrkesarbetarna med upp till 200 procent. I fallstudier har man kunnat konstatera att byggtiden kortats med 15–20 procent. Andra studier visar att antalet transporter kunnat minskas med upp till 80 procent. Det har förstås stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. Byggsektorn svarar för 20 procent av CO2-utsläppen och som det ser ut i dag rullar en tredjedel av Sveriges tunga fordon till och från byggplatser.

 

För dig som gillade artikeln

Bygg Tjänster Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript