Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Årets Bygge och framtidens hållbara matbutik

2021-10-04

Gotland är en magisk plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och livslust. Här har takten i byggandet ökat under de senaste åren, vilket vår butik strax utanför Visby tagit höjd för. Förra året var vi bland annat huvudleverantör av material till byggnationen av Lidls nya matbutik på Gotland. Det är Sveriges första klimatneutrala butik som även kammade hem den prestigefulla titeln Årets Bygge 2021.

I slutet av mars avgjordes tävlingen ”Årets Bygge 2021” som anordnas av tidningen Byggindustrin. Vinnare i kategorin Industribyggnader och butikslokaler blev Lids nya, klimatneutrala butik i Visby som uppförts av vår kund Arriba Byggnads AB. Det är Gotlands största byggföretag som gärna tar sig an projekt med klimatsmarta och framtidsbaserade lösningar.

Netto noll klimatpåverkan för hela livscykeln

Butiken, som har en försäljningsyta på 1 300 kvadratmeter, är inte bara Gotlands första Lidl, utan även ett pilotprojekt för certifieringen NollCO2 som är den högst rankade hållbarhetscertifieringen i Sverige. För att en byggnad ska få certifieringen måste den visa netto noll klimatpåverkan för hela livscykeln, vilket inbegriper allt från utvinning av råvara till sluthantering efter beräkningsperioden 50 år.

Ett NollC02-projekt kräver ett helhetstänk genom hela processen där väl genomtänkta materialval och leveranser står i fokus för att reducera byggnadens miljöpåverkan. Certifieringen ställde därför stora krav, inte bara på Arriba, utan även på oss på Ahlsell som var huvudleverantör av material till projektet.

Vi kände redan tidigt i projektet att det här var på en helt annan nivå. Både vi och våra leverantörer behövde uppfylla högt ställda krav och bland annat redovisa produkternas miljöpåverkan. Projektet tydliggjorde även vikten av god planering och välfyllda lastbilar som ger färre transporter, men också hur man hittar bra lösningar för att returnera och återanvända material, säger Kristoffer Green, utesäljare inom Bygg på Ahlsell.

Transporterna påverkar koldioxidbudgeten

Att inte enbart arbeta mot en kostnads- och tidsbudget utan även mot en koldioxidbudget innebar i praktiken att alla delar i byggprocessen behövde inventeras i ett tidigt skede.

Här har samarbetet med Ahlsell kring material och leveranser underlättat eftersom de erbjuder en bra logistiklösning med väl genomtänkta leveranser. Det har stor betydelse eftersom transporterna kan stå för nästan hälften av koldioxidbudgeten. Under resans gång har Ahlsell därför inte bara levererat material utan även data kring transporterna, säger Ingemar Hübner, enhetschef Entreprenad på Arriba.

Vid valet av material utgick man från leverantörer med tillverkning i Sverige. Var Kristoffer Green och hans medarbetare tvungna att titta utanför landets gränser så behövde de också veta hur materialet skulle transporteras och hur detta skulle påverka koldioxidutsläppen.

Lidl tog verkligen fasta på närproducerat och valde till exempelvis bort det klinkergolv man normalt använder i sina butiker eftersom det produceras i Italien, fortsätter Ingemar Hübner.

En EPD ger produktspecifik miljöinformation

Projektet har lyft vikten av att känna till vilken miljöpåverkan varje enskild produkt har. Det har också varit en ögonöppnare för flera av Ahlsells leverantörer som insett betydelsen av en EPD, Environmental Product Declaration. Det är en deklaration av en produkts miljöpåverkan som ger produktspecifik miljöinformation vilket krävs i projekt där man vill veta byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Jag ser tillbaka på projektet som det absolut roligaste, men samtidigt det tuffaste som jag har varit delaktig i. Det var oerhört lärorikt och eftersom mycket var nytt kändes det tryggt att ha Ahlsells organisation med stora interna resurser i ryggen, säger Kristoffer Green.

 

Fakta: NollCO2

Certifieringen NollCO2 är framtagen av Sweden Green Building Council som vill utmana branschen och bidra till utvecklandet av byggnader med netto-noll klimatpåverkan. Den nya Lidlbutikeni Visby är ett av fyra pilotprojekt som medverkar i utvecklingen av NollCO2 och den första i projektet som klarat av certifieringen. För att nå kraven i NollCO2 ska byggnaden ha ett netto-noll-utsläpp av växthusgaser under sin livstid – från materialtillverkning till demontering.

 

För dig som gillade artikeln

Bygg Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript