Dagvatten

Dagvattenhantering i alla dess former är högaktuellt mot bakgrund av allt häftigare regn samt mer och mer hårdgjorda ytor i vår stadsplanering. Här finner du lösningar för alla typer av hantering av dagvatten så som vägtrummor, rörsystem, linjeavvattning och dagvattenkassetter.

Hydrobarriär översvämningsskydd röd
Hydrobarriär översvämningsskydd röd
Art. nr.: 70849919
Hydrobarriären HydroSnake ® är ett utmärkt alternativ till sandsäckar och används som översvämningsskydd samt som skyddsvall vid höga vattenflöden. Barriären väger endast 0,5 kg före kontakt med vatten, vilket är en tiondel av vad en sandsäck väger. Detta gör hydrobarriären betydligt smidigare att lagra samtidigt som den lätta vikten förenklar transport. Barriären fylls genom absorption av vatten vilket minimerar risken för glipor då barriären utvidgas och formgjuts på översvämningsplatsen.
Produkten absorberar upp till hela 20 liter vatten inom loppet av 2-3 minuter. Den fulla barriären väger då 20 kg och behåller denna vikt i tre månader. Skyddet är tillverkat av FSC wood och super absorberande polymer (SAP) – material som är komposterbart efter 6 månader.
Den innovativa hydrobarriären är ett praktiskt alternativ till tunga sandsäckar och används flitigt av bland annat kommuner, landsting, räddningstjänst och saneringsföretag.
Barriären absorberar inte oljeprodukter.
Hydrosäck översvämningsskydd blå
Hydrosäck översvämningsskydd blå
Art. nr.: 70849917
Hydrosäck HydroSack ® är ett utmärkt alternativ till sandsäck vid översvämning och som skydd vid höga vattenflöden. En hydrosäck väger endast 0,5 kg före kontakt med vatten, en tiondel av vad en sandsäck väger. Detta gör hydrosäcken betydligt smidigare att förvara, lagra och transportera. För effektiv flytt vid användning är säcken dessutom utrustad med två praktiska bärhandtag. Säcken fylls genom absorption av vatten vilket minimerar risken för glipor då säcken kan utvidgas och formgjutas på översvämningsplatsen.
Ersätter sandsäck för översvämning
Den innovativa hydrosäcken är ett praktiskt alternativ som ger lika bra översvämningsskydd som sandsäck. Hydrosäckar används idag flitigt av bland annat kommuner, landsting, räddningstjänst och saneringsföretag. En säck absorberar upp till 20 liter vatten inom loppet av 2–3 minuter. Den fulla säcken väger 20 kg och behåller denna vikt i tre månader. Översvämningsskyddet är tillverkat av FSC-märkt trä och superabsorberande polymer (SAP) – material som gör hydrosäckarna komposterbara efter 6 månader.
OBS! Hydrosäckar absorberar inte oljeprodukter.
Visar 52 av 306