Vägtrummor

Jobbar du inom vatten och avlopp och främst dagvatten? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta lösningar för långsiktig hantering. Dagvattenhantering i alla dess former är högaktuellt mot bakgrund av allt häftigare regn samt mer och mer hårdgjorda ytor i vår stadsplanering. Här finner du lösningar för alla typer av hantering av dagvatten så som vägtrummor, rörsystem, linjeavvattning och dagvattenkassetter. Utforska vårt breda utbud av ledningssystem för dagvatten här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 0 av 12