Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Uppkopplad fälla hjälper Nivika att hålla råttorna borta

2022-03-03

Just nu genomför vi ett spännande pilotprojekt tillsammans med Nivika Fastigheter AB i Jönköping som får prova den nya, uppkopplade råttfällan Victor VLINK. I takt med att våra städer växer så blir även råttorna fler. De orsakar stora problem för många fastighetsägare som får lägga både tid och pengar på att hålla de sluga skadedjuren borta.

Vi lever i en uppkopplad värld där mycket i vår vardag kan kopplas upp, styras och läsas av via våra mobiler och datorer. Nu lanserar företaget Acreto AB en ny serie uppkopplade elektriska rått- och musfällor för professionellt bruk som gör det enklare att övervaka och få bukt med skadedjursproblem på digital väg. Det amerikanska varumärket Victor är världsledande inom skadedjursskydd och tog världen med storm redan för över 100 år sedan när man presenterade den traditionella klappfällan. Sedan dess har företaget legat i framkant och fortsatt utveckla sina produkter i takt med den senaste tekniken.

Batteridrivna råttfällor sammankopplade i ett nätverk

Nicklas Geidenmark och Michallis Korniotis är fastighetstekniker på det småländska fastighetsbolaget Nivika. Företaget har sedan år 2000 byggt, förädlat och förvaltat fastigheter i Värnamo-, Jönköping- och Växjöområdet.

– Vi är måna om våra hyresgäster och arbetar för att förebygga och åtgärda sådant som påverkar trivseln i våra fastigheter. Därför var det ett lätt beslut att tacka ja till att få prova den uppkopplade råttfällan Victor VLINK som Ahlsells säljare Magnus Wilsson presenterade för oss i höstas, säger Nicklas Geidenmark.

De uppkopplade råttfällorna installerades i en av Nivikas fastigheter i Jönköping i början av december 2021 och är strategiskt utplacerade både inom- och utomhus. Fällorna drivs av ett batteri och är uppkopplade till en gateway med så kallad LoRa-teknik. Fördelen med LoRa-tekniken är räckvidden som är avsevärt större jämfört med traditionella wifi-nätverk vilket möjliggör stora täckningsytor. När en råtta går in i fällan får den en elstöt som snabbt och effektivt dödar den utan onödigt lidande. Fångstmetoden innebär även en enkel och smidig tömning av fällan.

 

4 fakta om råttor:

  • Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800 –     1 000 nya individer under ett år
  • En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör
  • En råtta kan hoppa en meter utan ansats
  • En råtta behöver bara cirka 20 millimeter för att ta sig in

Victor VLINK ringar in problemet

Fällorna kontrolleras via en app som Nicklas och Michallis har inlagd i sina telefoner. Där syns de utplacerade fällorna på en karta vilket gör dem lätta att hitta. Vid fångst skickas ett meddelande till mobilen och fällan kan enkelt tömmas.

- De uppkopplade fällorna fungerar väldigt bra och det sparar mycket tid att slippa rondera varje dag för att kontrollera fällorna manuellt. Via appen kan vi hålla koll på fler råttfällor samtidigt och få fångstindikationer samt batteristatus direkt till telefonen. Vi kan också få ut en rapport om aktiviteten i fällorna under den senaste veckan, säger Michallis Korniotis.

Råttor är smarta djur och det gäller att ligga steget före och hitta stråken där de rör sig. Tanken med Victor VLINK är att fällorna ska ge en tidig indikation om och var i fastigheten som det finns aktivitet. Genom att ringa in problemet och vidta åtgärder innan råttorna etablerat sig och ökat i antal slipper man använda gifter och mer avancerade system. Fällorna kan vid behov enkelt flyttas till områden där man kartlagt en större aktivitet, vilket ger en flexibel lösning och installation.

- Vi tror väldigt mycket på den här lösningen som är effektiv, enkel och funktionell. Den sparar både tid och pengar för de fastighetsägare som vill ligga steget före och ta kontroll över råttorna innan de blivit ett problem, säger Magnus Wilsson på Ahlsell.

Fastighet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript