Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Tät och tidig dialog med Purac vid installationerna i Europas modernaste reningsverk

2023-06-09

Byggnationen av Kristianstads nya, högteknologiska reningsverk demonstrerar kraften i nära samarbete och tidig dialog. Reningsverket är ett led av byggandet av framtidens hållbara infrastruktur där Purac AB ansvarar för installationerna av rostfria rör och rördelar levererade av Ahlsell.

I Kristianstad är byggnationen av Europas modernaste reningsverk i full gång. Det är kommunens centrala reningsverk som uppdateras för att öka kapaciteten och klara höjda krav. Det befintliga reningsverket byggdes i mitten av 1950-talet och hanterar i dag avlopp från en befolkningsmängd som motsvarar 160 000 invånare. Nu har verkligheten, med både fler invånare och industrietableringar, hunnit i kapp. Hela reningsverket behöver därför byggas om för att klara av att rena avloppsvattnet innan det rinner ut i Östersjön.

Vissa byggnader rivs, andra byggs om och en del behålls intakta, men huvuddelen av avloppsreningen kommer att ske i en helt ny anläggning som uppförs i intill det gamla. En stor fördel med att bygga nytt är att det befintliga reningsverket inte påverkas utan kan drivas som vanligt fram till dess att det nya är färdigbyggt. För att kunna hantera framtida utmaningar utrustas reningsverket även med så kallad membranteknik som rensar bort mikroplaster. Det kommer också att vara förberett för läkemedelsrening.

Världsledande inom behandling av avloppsvatten Projektet är en samverkansentreprenad mellan beställaren Kristianstads kommun och entreprenören NCC till vilken Ahlsells kund Purac är underleverantör. Det är ett svenskt företag som är världsledande inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten liksom behandling av biologiskt avfall. Under årens lopp har man driftsatt mer än 4 000 entreprenader i över 70 länder och har varit med och byggt upp några av de största reningsverken i världen. Puracs fokus i det här projektet ligger på utförandedelen där man ansvarar för att installera hela rörsystemet samt övrig maskinell utrustning.

– Arbetet inleddes våren 2022 och vi beräknar vara klara med vår del i december 2023. Samarbetet med Ahlsell har fungerat väldigt bra där en av framgångsfaktorerna har varit vårt täta samarbete med lång framförhållning och en utökad dialog kring materialflöde och leveransplanering, säger Joakim Andersson, regionchef Purac.

De senaste åren har varit turbulenta och omvärldsläget med det pågående kriget i Ukraina har påverkat både priser och tillgång på material. Det har gjort att Purac varit extra måna om att hitta en leverantör som kan säkerställa tillgången till rätt material i rätt tid och till rätt pris.

– I det här fallet kände vi att Ahlsell var mest lämpad att axla rollen som projektleverantör. Uppdraget förutsätter samverkan och en tät och tidig dialog för vi ska kunna upprätthålla det flöde och den plan som är satt för projektet. Har vi saknat material på ett ställe har vi i samarbete med Ahlsell och NCC kunnat skifta fokus och få andra delar i fas, säger Andreas Hafstad, biträdande projektledare på Purac.

En del av framtidens hållbara infrastruktur

Carina Rimsberg är utesäljare Industri Rör & Armatur på Ahlsell och affärsansvarig för Purac. Hon menar att de stora utmaningarna har varit att få fram alla delar under projektets gång. Purac gjorde även en stor beställning som skulle delas upp i flera leveranser under en längre period. Det innebär att leveransplanering också har ingått i Ahlsells åtagande.

– Vi har vanligtvis dagliga affärer med Purac som är en av våra avtalskunder. Tack vare ett tätare samarbete med varandra redan i planeringsstadiet har vi kunnat lägga upp arbetet på ett sätt som gynnat projektet.

Våren 2024 ska vatten tas in i det nya reningsverket för att testköras i alla processteg. Efter genomförda tester övergår vi så småningom till tester med avloppsvatten. Från mitten av 2025 läggs det gamla verket ner succesivt och driften går då helt över till det nya.

– Det känns riktigt bra att vi på Ahlsell får vara involverade i framtidens infrastruktur och lösningar som ligger till grund för ett mer hållbart samhälle. Det nya reningsverket kommer att göra stor skillnad för miljön och vårt vatten. avslutar Camilla Jacobsson, marknadschef Industri Rör & Armatur på Ahlsell.

Nyheter Industri

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript