Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Smart logistiklösning gör utrullningen av 5-nätet mer hållbar

2023-02-08

Teknikkonsulten Vinnergi tar fram lösningar för en säker, smart och hållbar framtid inom telekom-, energi- och fastighetsbranschen. Bland annat arbetar man med utrullningen av 5G-nätet på ett nytt, smart och mer hållbart sätt i samarbete med Ahlsell.

På Vinnergi utmanar man gärna det invanda och drar sig inte för att prova nya lösningar. Ett exempel är den logistiklösning som utvecklats i samarbete med Ahlsell för att underlätta och effektivisera arbetet med att rulla ut 5G-nätet. Syftet är att minska antalet leveranser och förkorta transportsträckan ut till platserna för installation. Det är en smidig lösning för Vinnergis tekniker som även är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.   

 

 5G-utrullningen är ett av de viktiga startskotten för det smarta samhället som vi arbetar med på Vinnergi. Vi ligger i framkant av den utvecklingen och vill fortsätta att växa tillsammans med våra kunder, arbeta nära dem och hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. I det arbetet är Ahlsell en viktig samarbetspartner, säger Martin Palmér, operativ chef på Vinnergi Civil Works. 

 

Samlade leveranser  

I början av 2022 gick Ahlsell in som Vinnergis logistikpartner med ansvar för att samla ihop, paketera och avropa allt material som behövs i arbetet ute på siterna. När materialet sedan efterfrågas skickas det ut i en samlad leverans från Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg till den hubb som etablerats i närheten av siterna. Hubbens uppgift är att fungera som själva navet för flera av de installationer som Vinnergi gör i ett visst geografiskt område. 

 

 Våra projekt kräver mycket material. Mellan tummen och pekfingret handlar det om ett 80-tal olika artiklar som ska med ut på site. Att Ahlsell även hjälper oss att etablera hubbar i närheten av de platser där vi bygger, innebär inte bara att vi får ner antalet resor. Det sparar både tid och pengar och har en stor effekt på vår miljöpåverkan, fortsätter Martin Palmér 

 

Ahlsell säkerställer att det finns material till flera olika siter och skickar det till den aktuella hubben, även om alla siter inte ska byggas på samma gång. I hubben finns det också möjlighet för teknikerna att förmontera vissa delar och på så sätt vinna tid ute på site. Här kan man även samla ihop allt emballage och sortera det innan återvinning. Tack vare Ahlsells stora butiksnätverk har man i vissa fall kunnat etablera en hubb i anslutning till en Ahlsellbutik som kunnat avvara yta. När det inte fungerat har en extern partner involverats.  

 

 I samband med att den nya 5G-utrustningen ska sättas upp, behöver befintlig teknik monteras ner. Det genererar material som har ett andrahandsvärde och där vi på Ahlsell hjälper till med returlogistiken, säger Johan Wåhlén Grip, marknadschef för Ahlsells affärsområdet Mobile telecom & IoT. 

 

martin-palmer-operativ-chef-vinnergi

Martin Palmér, operativ chef på Vinnergi

 

Ett upplägg som förenklar och förbättrar Vinnergis hållbarhetsarbete 

Vinnergi har i dagsläget ett tiotal arbetslag ute på siter över hela Sverige som får sitt material levererat till fem hubbar. För att leveranserna ska kunna samordnas krävs framförhållning och minutiös planering. Arbetsgruppen träffas därför regelbundet för att gå igenom hur arbetet ser ut framöver.  

 

I dag har vi ett leveransflöde som vi kan styra själva utifrån hur vår planering ser ut. Tack vare hubbarna slipper vi sätta upp egna, mindre lager och våra tekniker behöver inte åka fram och tillbaka för att leta och hämta grejer. I slutändan innebär det att vi använder vår tid mer effektivt och får upp våra siter i tid, säger Martin Palmér.

 

Samarbetet med Vinnergi är ett bra exempel på hur Ahlsell kan vara med och förenkla och förbättra kundernas hållbarhetsarbete och på så sätt bidra till det hållbara samhället. Upplägget bygger på en öppen och nytänkande dialog där man arbetar tillsammans för att hitta det mest effektiva arbetssättet.  

 

 Transporterna kommer vi inte ifrån, men tack vare att vi samlar materialet i vårt logistikcentrum, sampackar och levererar det till en hubb kan vi både dra ner på antalet leveranser och det avstånd som materialet behöver transporteras, avslutar Johan Wåhlén Grip.    

Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript