Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Hållbar dagvattenhantering i samarbete med Uponor Infra

2023-06-12

Klimatförändringarna innebär en ökad risk för fler och kraftigare regn vilket är en viktig parameter i planeringen av dagens och framtidens samhälle. Tillsammans med Uponor Infra är vi involverade i många spännande projekt kring långsiktig och hållbar dagvattenhantering som alla tar höjd för kommande utmaningar.

Oavsett om det handlar om att skapa dagvattenmagasin i Järvastaden, hantera försedimentering i Göteborgs hamn eller uppnå renare dagvatten i Varberg, så bidrar vårt samarbete med Uponor Infra till ökad kundnytta i form av stor expertis och ett brett utbud av produkter. 
 
I höstas lanserade Uponor Infra segmentet Stormwise med produkter och tjänster speciellt framtagna för att förebygga översvämningar och förorening av sjöar och vattendrag. Mycket är standardprodukter men i vissa fall krävs det unika lösningar som designas och tillverkas helt enligt projektets behov.
 
Jean Saarinen är försäljningschef på Uponor Infra Solution Sales och ansvarig för det nya segmentet. Han har varit involverad i flera av de projekt kring långsiktig och hållbar dagvattenhantering som vi nu levererar material till.
 
– Vi vill ge Ahlsells kunder de rätta förutsättningarna att klara framtidens utmaningar kring dagvattenhantering. Uponor Infra är en aktör som ligger i framkant när det gäller innovation och utveckling och precis som Ahlsell har vi hållbarhet i fokus. För några år sedan pratade man inte om dagvattenhantering. I dag är det ett högaktuellt område.

 

Platsspecifik lösning till Göteborgs hamn

I Göteborgs hamn färdigställer Skanska just nu en ny terminalyta som ska bli en del av den nya RoRo-hamnen. Det är ett intressant projekt som är en del av en satsning som görs för att utvidga hamnen. Den lösning som vi nu levererar för dagvattenhanteringen i samarbete med Uponor Infra har föregåtts av långa diskussioner och avancerade beräkningar.  
 
– Slutprodukten blir en asfalterad plan som behöver kunna hantera stora mängder dagvatten. Det är ett utmanande projekt sett ifrån mängden rör som ska ner i marken samt de tuffa delmål vi på Skanska har satt. Vattnet behöver även hanteras via stora pumpstationer och dagvattenmagasin innan det tar sig ut i havet, berättar Markus Björklund som är arbetsledare på Skanska. 
 
Projektet kommer att pågå fram till 2024 och är uppdelat i fyra etapper. Det största dagvattenmagasinet är 21 x 21 meter och har levererats i delar från Uponor Infras fabrik för att sedan svetsas samman på plats till ett komplett magasin. 
 
– I det här projektet handlar vi allt VA-material till projektet av Ahlsell som har bredden och specialistkunskapen liksom de rätta kontakterna hos sina leverantörer. Vi har haft mycket god hjälp av Uponor Infra som vi har kunnat diskutera projektets förutsättningar med och få förslag på de platsspecifika lösningar som nu levereras, säger Markus Björklund.

Pilotprojekt i Varberg

I Varberg pågår ett pilotprojekt för dagvattenhantering där det kommunala bolaget Vivab vill hitta lösningar som bidrar till att förhindra översvämningar. Efter sommaren kommer vi att leverera en Uponor Vault som är ett filtermagasin och en så kallad ”end-of-pipe lösning” som ska installeras i Ullared. Det är sista steget innan dagvattnet går ut i sjö eller vattendrag där fosfor, kväve, tungmetaller, olja och sediment renas bort tillsammans med större partiklar.
 
– Uponor Infra har varit involverade i projektet under en längre tid och haft diskussioner med oss på Ahlsell och Vivab, både för att hitta en lämplig placering och för att komma fram till den rätta lösningen. Anläggningen som ska levereras till Ullared är skräddarsydd för platsen, men själva systemet kommer Vivab att kunna använda på fler översvämningsdrabbade platser i kommunen, säger Benny Olsson, säljchef på Ahlsell.   

Gigantiskt dagvattenmagasin till Barkarbystaden

I början av maj levererades delar till det stora dagvattenmagasin som Sveab Anläggning bygger i Järvastaden norr om Stockholm. Uponor Infra kom i kontakt med konsulten i projektet redan för fyra år sedan då man visade upp några referensobjekt. För drygt ett år sedan blev man kontaktad igen med en förfrågan på ett dagvattenmagasin som ska kunna hantera de stora volymerna av dagvatten från gator och tak och dessutom klara av de krafter för upplyftning som finns i området.
 
– Design- och konstruktionsarbetet tog nästan ett halvår innan vi presenterade en lösning som vi trodde på. Det som nu levereras är ett fördröjningsmagasin på 2 180 kubikmeter tillverkat av Weholite i dimension 2000 millimeter. Det här är det största dagvattenmagasinet som vi levererat i Sverige och ett av de största som är tillverkat i plast. Vår projektservice kommer att ansvara för svetsning och viktning, säger Jean Saarinen på Uponor Infra.
 
Exemplen visar hur vi har kunnat hjälpa våra kunder med konkreta lösningar för dagvattenhantering och lyfter fram betydelsen av expertis och innovation. Med fortsatta framsteg och samarbeten står vi och våra leverantörer redo att möta framtidens klimatrelaterade utmaningar, alltid med hållbarhet och kundnytta i centrum. 
Nyheter VA & Mark

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript