Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

EPD:er visar vägen mot ett mer hållbart samhälle

2023-12-14

En Environmental Product Declaration, EPD, är en produktspecifik miljövarudeklaration som ger information om sådant som man behöver känna till för att kunna göra bra miljöval. Nu har vi på Ahlsell producerat och publicerat våra första EPD:er som bland annat omfattar geotextil från vårt eget varumärke a-collection.

Efterfrågan på EPD:er har under de senaste åren ökat kraftigt. Kortfattat beskriver EPD:n en produkts miljöpåverkan, bland annat klimatavtryck, under dess livscykel. EPD:n kan användas som ett verktyg för att identifiera parametrar i produktens livscykel med hög respektive låg miljöpåverkan och gör det möjligt att påverka produktutvecklingen i en mer hållbar riktning.

 

Ahlsell har hittills tagit fram 23 egna EPD:er

Hållbar upphandling är ett viktigt användningsområde för EPD:er eftersom de gör det möjligt att göra jämförelser utifrån samma beräkningsgrunder. Eftersom en EPD alltid granskats av en oberoende part har de dessutom en hög trovärdighet jämfört med andra typer av deklarationer.

– Vi märker att allt fler beställare efterfrågar EPD:er i sina upphandlingar. Min bedömning är att det inom kort kommer att vara nödvändigt att tillhandahålla miljövarudeklarationer för att få vara med och leverera. I alla fall till de stora aktörerna på marknaden som driver utvecklingen, säger Henric Rådelöv, teknisk produktchef VA på Ahlsell.

Under 2023 har det inom Ahlsell pågått ett pilotprojekt att ta fram EPD:er för delar av vårt sortiment inom egna märkesvaror. Pilotprojektet har nu mynnat ut i 23 EPD:er som bland annat omfattar produkter ur vårt sortiment av geotextil under varumärket a-collection.

 

– Det fanns flera anledningar till att vi valde just geotextil till pilotprojektet. Eftersom EPD:n visar klimatavtrycket i kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter kan vi med relativt få EPD:er täcka hela utbudet av geotextil i olika längder och bredder. Geotextil säljs i stora volymer och vi når på ett effektivt sätt ut till våra kunder som vi nu kan hjälpa i arbetet med att göra bättre produktval avseende miljö och klimatavtryck.

Ett redskap för att jämföra produkter och tjänster

Från den 1 januari 2022 är det krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Eftersom en EPD ger produktspecifik miljöinformation är den en viktig datakälla när en klimatdeklaration tas fram. Även om en EPD inte är en garanti för att produkten är miljövänlig utan ett redskap för att kunna jämföra produkter och tjänster, kan den ligga till grund för både sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av varor och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

– Våra EPD:er är ”levande”. Det innebär att om något steg i produktionskedjan förbättrar sin process ur miljösynpunkt kan vi på relativt kort tid uppdatera och publicera en ny förbättrad EPD. Trots att det både är en tids- och resurskrävande process att ta fram EPD:er är det värt investeringen. Inte minst eftersom Ahlsell vill ha kontroll på produkternas miljöpåverkan och vara delaktiga i arbetet med att skapa ett mer hållbart samhälle, avslutar Henric Rådelöv.

 

Fakta – Vad är en EPD?

EPD är en förkortning av Environmental Product Declaration och är en miljövarudeklaration och ett verktyg som ger transparent och objektiv information om produkters miljöpåverkan. Till grund för EPD:n ligger en omfattande livscykelanalys (LCA) som granskar hela produktens livscykel, från råvaruutvinning till bortskaffande, och innehåller grundläggande information om produkten, som namn, tillverkare, och användningsområde, samt uppgifter om energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, resursanvändning och andra miljöpåverkande faktorer. För att säkerställa att EPD:n är pålitlig och korrekt ska den granskas av en oberoende tredje part.

 

Läs mer här om vårt hållbarhetsarbete.

Nyheter Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript